Ordinær generalforsamling 2. marts

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Hadsund Sejlklub
lørdag den 2. marts 2024 kl. 1300

Endelig dagsorden til den ordinære

(Klubben er vært ved et stykke med sild og en frikadelle kl. 12.00, samt en snaps og øl.)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Bilag 1.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Bilag 2.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år. Bilag 3.
 5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m. Bilag 4 og Bilag 5.
 6. Behandling af evt. indkomne forslag. Der er modtaget følgende forslag inden den 10. februar. 2023 kl. 13.00
  a. Indkommen forslag fra bestyrelsen: vedtægtsændringer Bilag 6.
  b. Indkommen forslag fra Poul Krog: Bevaring af havnekontor med havnefoged Bilag 7.
 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: Jan Vernersen, Jens Jørgen Falsig og Jan Glavind er på valg.
  Gitte Nielsen, Otto Christensen og Lyers Jakob Conradi melder deres kandidatur til bestyrelsen
 8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Leif Christensen står til rådighed for genvalg
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, revisorer Jørgen Windfeldt Jensen, Thomas Birn står til rådighed for genvalg.
  Revisorsuppleant, Ole Nielsen står til rådighed for genvalg.
 10. Eventuelt.

Hadsund den 22. feb. 2024.
Bestyrelsen.

Bilag 8: Fuldmagt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *