Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23. januar 2024

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Jan Vernersen, Jan Glavind, Jens Jørgen Falsig, Viggo Hedegaard og Helene Madsen
Fraværende:
Ingen
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Jan Glavind og Paw har været på GDPR kursus ved Lexoforms, som er et firma, der tilbyder et softwareprogram til at håndtere GDPR. Denne håndtering er pålagt alle virksomheder og foreninger.

Reglerne omkring GDPR er meget indviklede og komplekse. Der er ingen i bestyrelsen, der kan håndtere denne opgave uden softwaren, som er bygget op omkring styr på data, data aftaler, vurdering af risiko, politikker og egen kontrol.

Hvis datatilsynet skulle udtrække Hadsund Sejlklub til kontrol, skal vi kunne dokumentere hvilke systemer, vi anvender og hvordan. Det skal tages seriøst, da en eventuel bøde kan være op til 4 % af klubbens omsætning.

Bestyrelsen har besluttet, at klubben køber softwaren ved Lexoforms, pris cirka 4100 kr excl moms/årligt.

Torben J. Jensen (Artech Byggerådgivning) arbejder videre på en pris på tilbygning til Ungdom.

Vi har fået tilbud på isolering af klubhuset ca. 38000 kr. inkl. moms. Firmaet har vurderet, at der ikke er behov for at efterisolere i den nyeste del af klubhuset, men i den ældste del af klubhuset, som er er fra begyndelsen af 70’erne, skal både vægge og loft isoleres. Det vurderes, at det kan reducere varmeudgiften med ca. 20 til 25 %. Vi vil ansøge Mariagerfjord Kommunes vedligeholdelsespulje om tilskud, – forventer et tilskud på 50 %.

Vi er i gang med at indhente nogle tilbud på løftespil til at hæve og sænke mastekranen med. Et tilbud lyder på 12500 kr + moms, vi skal selv montere, mens andre syner det.

Elo Jensen stod for det første sejlerforedrag. Der var fremmødt 27 medlemmer, som alle fik en god aften med gode sejlerhistorier, der gav smil på læben.

Nytårskuren blev afholdt den 6. jan og der var et godt fremmøde på ca. 60 medlemmer.

Økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi

Status på tilgang og afgang af nye medlemmer

Der har været tilgang af 1 medlem siden sidste møde.

Kommende arrangementer

Boller og kakao, fredag den 2. feb. kl 15.30
Fællesspisning og filmaften, onsdag den 7. feb. Kl 18.00
Billede aften om sejlklubbens historie, onsdag den 21. feb kl. 19.00

Havnen

Bedding er færdig.
El-standere er klar, men vi venter på bedre vejr til monteringen
Der vil blive afholdt lidt introduktion til deres anvendelse/betjening, når de er monteret.
Mere herom senere.

Næste møde

Afholdes den 12. marts 2024

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *