Visionsplan

Mission

Hadsund Sejlklub er en velkonsolideret og attraktiv sejlklub beliggende ved Mariagerfjord. Bestyrelsens kerneopgave er at skabe de bedste rammer for, at klubmedlemmer kan dyrke deres passion for sejlads. Derfor er det afgørende, at Hadsund Sejlklub også fremover vil være velfaciliteret fristed for alle slags sejlere – såvel nybegyndere som garvede.

Derfor vil bestyrelsen fortsat lægge vægt på, at sejlklubben er en sejlklub og ikke en marina. Det, der karakteriserer Hadsund Sejlklub, er netop det stærke fællesskab medlemmerne imellem. Denne kerneværdi skal fortsat holdes i hævd.

Det er endvidere bestyrelsens mission, at by og havn i videre udstrækning bindes sammen. Havnen skal fremstå som et pænt og vedligeholdt grønt, rekreativt område, hvor alle klubmedlemmer har lyst til at tage ansvar og del i et opretholde den høje standard for klubbens udendørsområder og faciliteter.

Slutteligt skal Hadsund Sejlklub fremme sejlsporten og promovere den blandt både unge og ældre. 

Bestyrelsens mission kan overordnet opsummeres i følgende fire punkter:

 • Hadsund Sejlklub skal være kendt for vores gode faciliteter, der tænkes her på vaskeplads for bådene, ophalingsplads, klubhus, dankortbetaling 24/7 ved tanken, mm.
 • Det skal være et fristed for motorbåde og sejlbåde, med vægt på at det en sejlklub og ikke en marina, hvor fællesskabet står højest, og man som medlem forstår vigtigheden af fællesskabet og bevarer det maritime miljø.
 • Hadsund Sejlklub skal være et attraktivt sted for Autocampere.
 • Medlemmer skal tage ansvar for havnen og tage del i arbejdet omkring denne.

Visioner

Hadsund Sejlklub skal være en moderne sejlklub, hvor klubhuset skal fungere som et socialt samlingspunkt for klubbens medlemmer og gæster. Hadsund Sejlklub skal fortsat have den størrelse, som den har i dag. 

Visionen er, at have en belægning på 100 % og samtidig have en sund økonomi, hvor der lægges vægt på gode tilbud til medlemmerne. 

Visionen er endvidere, at Hadsund Sejlklub skal være forbillede for andre sejlklubber i forhold til bortskaffelse af miljøfarligt affald.

 • Medlemmer skal opleve, at bestyrelse og styregrupper er til for deres skyld, og at disse er lydhøre over for idéer og ønsker.
 • Medlemmer skal opleve deres sejlkub som en aktivitet – og udnytte de tilbud, der er.
 • Som medlemmer skal vi være opmærksomme på nye medlemmer og deres behov for at blive fortrolige med klubben og havnens faciliteter, fx bådoptagning og anvendelse af mastekran. Vi skal invitere de nye medlemmer med i vores fællesskab.
 • Det skal være tydeligt, at haven er miljøbevidst. God og overskuelig information skal gøre det let for brugerne at udvise miljørigtig adfærd.
 • Vi tilstræber at afholde foredrag og kurser i vinterperioden, som også kan være åbent for ikke-medlemmer. 
 • Vi tilstræber at arrangere musik på havnen i sommerperioden. Dette skal være åbent for alle.
 • Mindst en årlig familie sejltur, herretur, dametur.
 • Et åbent hus / åben båd-arrangement.
 • Loppemarked i forårssæsonen, med deltagelse af andre klubber fra Mariager Fjord.
 • Start af ungdomsafdeling.
 • Årlige aktiviteter for børn.
 • ”Hygge-Kapsejlads” på lange baner. 
 • Fælles spisning i løbet af vintersæsonen. Lav evt. et udvalg for dette.

Fremtidsvisioner:

 • Pro-aktiv markedsføring, når superhospitalet i Aalborg er færdigt. Her skal vi kunne finde nye medlemmer.
 • Køb af båd for udlejning og til brug for en eventuel sejlerskole.
 • Lade-stationer.
 • Ny eldrevet mastekran.
 • CO2-neutral drift af klubben, f.eks. solceller og opsamling af regnvand.
 • Udvidelse af havneplanen mod nord.
 • Opførelse af pavilloner ved rondeller.
 • Generel modernisering af klubhuset.
 • Lukket bådhal som kan lejes til vinterprojekt, samt ”bådhotel” til medlemmer som kunne ønske en lukke bådhal, projektet skal være selvfinansieret.

Det skal understreges, at strategiplanen er et dynamisk dokument, som løbende både kan og vil blive revideret og ændret.

Bestyrelsen Hadsund Sejlklub

nov. 2022