Prisliste for aktive medlemmer med bådplads 

Indskud ved tildeling  af bådplads 

Betales ved køb af bådplads, 80% retur ved opsigelse og efter  gensalg.  

Betales pr. meter bådbredde oprundes til nærmeste 10 cm. Priseksempel: Båd der er 3,5m. 5000,- x 3,5 = 17.500,- kr.

5000,- pr. meter  båd bredde.
Pladsleje betales af  alle  bådpladsindehavere. Betales hvert halve år efter bådbredde i følgende intervaller  oprundet til nærmeste 10 cm : 
0,00 – 2,00 meter :  875,- kr.
2,01 – 2,25 meter :  975,- kr.
2,26 – 2,50 meter :  1075,- kr.
2,51 – 2,75 meter :  1175,- kr.
2,76 – 3,00 meter :  1275,- kr.
3,01 – 3,25 meter :  1375,- kr.
3,26 – 3,50 meter :  1475,- kr.
3,51 – 3,75 meter :  1575,- kr.
3,76 – 4,00 meter :  1675,- kr.
4,01 – 4,25 meter :  1775,- kr.
4,26 – 4,50 meter :  1875,- kr.
Arbejdstimer.  Bådpladsindehavere skal arbejde minimum 10 timer pr. år med  diverse vedligeholdelse af havn/faciliteter, en forpligtelse der  kan konverteres til betaling af 2000 kr. pr. år.
Opkrævning og betaling. Opkræves januar og juli, betaling februar og aug.
Betalings periode 1.maj til 31. okt. og 1. nov. til 30. april

Prisliste for aktive medlemmer med/uden bådplads eller sommer/vinter plads på  havneareal i mere end 3. mdr. 

Medlemskontingent  Betales hvert halve år. Må anvende sejlklubbens faciliteter jf. bilag. Medlemmers rettigheder. 1000 kr.

Leje af bådplads fra 1.maj til 31. oktober. Fra 1. nov. til 30. april halv pris.

Båd under 30 fod.  Betales forud. 750,- kr. pr. måned.
Båd 30 – 40 fod.  Betales forud. 1000,- kr. pr. måned.
Båd over 40 fod.  Betales forud. 1250,- kr. pr. måned.
Rettigheder  Må anvende klubhuset. Ingen adgang til andet.

Langtidsleje i mere end 3. mdr. inden for et kalenderår kræver aktivt medlemskab  

Medlemskontingent  Betales hvert halve år.  1000,- kr.
Rettigheder  Må anvende faciliteter jf. bilag. Medlemmers rettigheder.

Prisliste for passive medlemmer  

Medlemskontingent  Betales hvert halve år 250,- kr.
Rettigheder  Må anvende klubhus. Adgang til svømning.

Prisliste ungdomsmedlemmer  

Medlemskontingent  Betales hvert halve år – Max. 25 år 125,- kr.
Leje af sejljolle. Sæsonleje  400,- kr.
Rettigheder Ungdomsfaciliteter og klubhus efter aftale.

Prisliste diverse.

Bådopbevaring på sejlklubbens landarealer.

Der kræves aktive medlemskab og betales halvårligt :  1. november / 30. april.  

1. maj / 31. oktober.  

Bådpladsindehavere og aktive medlemmer med flere både  opkræves pr. båd. 

875,- kr.
Sportssejlbåde på  trailer på Ynglinge  pladsen.

Der kræves aktive medlemskab og betales halvårligt:  1. november / 30. april.  

1. maj / 31. oktober.  

Pris pr. båd.

375,-kr
Leje af mastekran  Betales inden brug – pr. løft  100,- kr.

Leje af trailerrampe

Årsleje af trailerrampe

Betales inden brug. 

Kræver mindst passiv medlemskab.

100,- kr. 

250,- kr.

Leje af bådkran – Max  1800 kg. Betales inden brug – 1 stk. udsætning og 1 stk.  optagning.  150,- kr.
Leje af Bedding 

Betales inden brug. 

Må kun anvendes med hjælper der er godkendt af  styregruppe havn. 

1200,- kr. til klub + 500,- kr. til medhjælper.
Leje af spor på land  efter optagning i  bedding. Første 3 døgn gratis, derefter 100,- kr. pr. døgn.  100,- kr.
Leje af Bådstativ  medlemmer Maks 3 dage eller efter aftale  1 dag 150,- kr.
2 dage 250,- kr.
3 dage 350,- kr.
Leje af bådstativ ikkemedlemmer Inkl. 3 døgn gratis på land, højtrykrenser, el og vand. Maks 3 dage eller efter aftale 1 dag 300,- kr. 
2 dage 500,- kr. 
3 dage 700,- kr.
Leje af klubhus  Kun udenfor sejlersæsonen. Kun aktive medlemmer.  1500,- kr.
Tøjvask.  Vaskemaskine pr. gang. Tørretumbler pr. gang  20 kr. / 20 kr.

Gæstetakster: 

  • Alle både 150,- kr. pr. døgn inkl. bad og el
  • Autocampere 150,- kr. pr. døgn inkl. bad ekskl. el
  • Gæstesejler af fjordordning miljøafgift til strøm 25 kr.

Vedtaget på generalforsamling den 5. marts 2022