Prisliste for aktive medlemmer med bådplads
Indskud ved tildeling af bådpladsBetales ved køb af bådplads, 80% retur ved opsigelse og efter gensalg.
Betales pr. meter bådbredde oprundes til nærmeste 10 cm.
Priseksempel: Båd der er 3,5m. 5000,- x 3,5 = 17.500,- kr.
5000,- pr. meter bådbredde.
Særlige regler
 1. Hvis en bådejer ønsker at købe en ekstra bådplads, skal medlemmet betale en årlig pladsleje svarende til aktivt
  medlemskab samt fastsat bådpladsleje, endvidere skal medlemmet yde 10 timers arbejde eller betaling jf. gældende
  prisliste pr. ekstra båd.
 2. Brug af bedding er for den registrerede bådejer og indskrevne båd i Hadsund Sejlklub, som har en lejet/købt
  bådplads eller sommer/vinter plads.
 
Pladsleje betales af alle bådpladsindehavere.Betales hvert halve år efter bådbredde i følgende intervaller oprundet til nærmeste 10 cm : 
0,00 – 2,00 meter :875,- kr.
2,01 – 2,25 meter :975,- kr.
2,26 – 2,50 meter :1075,- kr.
2,51 – 2,75 meter :1175,- kr.
2,76 – 3,00 meter :1275,- kr.
3,01 – 3,25 meter :1375,- kr.
3,26 – 3,50 meter :1475,- kr.
3,51 – 3,75 meter :1575,- kr.
3,76 – 4,00 meter :1675,- kr.
4,01 – 4,25 meter :1775,- kr.
4,26 – 4,50 meter :1875,- kr.
Arbejdstimer.Bådpladsindehavere skal arbejde minimum 10 timer pr. år med diverse vedligeholdelse af havn/faciliteter, en forpligtelse der
kan konverteres til betaling af 3000 kr. pr. år.
 
Opkrævning og betaling.Betaling 1. maj og 1. november.
Betalingsperiode løber fra 1. maj til 31. oktober og 1. november til 30. april.
 
Prisliste for aktive medlemmer med/uden bådplads eller sommer/vinter plads på havneareal.
MedlemskontingentBetales hvert halve år. Må anvende sejlklubbens faciliteter jf. bilag
Medlemmers rettigheder.
1000 kr.
Leje af bådplads fra 1. januar til 31. december.
Ikke muligt i øjeblikket.
Båd under 30 fod.Betales forud.750,- kr. pr. måned.
Båd 30 – 40 fod.Betales forud.1000,- kr. pr. måned.
Båd over 40 fod.Betales forud.1250,- kr. pr. måned.
RettighederMå anvende klubhuset. Ingen adgang til andet. 
Langtidsleje i mere end 3. mdr. inden for et kalenderår kræver aktivt medlemskab.
Ikke muligt i øjeblikket.
MedlemskontingentBetales hvert halve år.1000,- kr.
RettighederMå anvende faciliteter jf. bilag Medlemmers rettigheder. 
Prisliste for passive medlemmer
MedlemskontingentBetales hvert halve år250,- kr.
RettighederMå anvende klubhus. Adgang til svømning. 
Prisliste ungdomsmedlemmer
MedlemskontingentBetales hvert halve år – Max. 25 år125,- kr.
Leje af sejljolle.Sæsonleje400,- kr.
RettighederUngdomsfaciliteter og klubhus efter aftale. 
Prisliste diverse.
Bådopbevaring på sejlklubbens landarealer.Der kræves aktivt medlemskab og betales halvårligt:
1. november / 30. april.
1. maj / 31. oktober.
Bådpladsindehavere og aktive medlemmer med flere både opkræves pr. båd.
875,- kr.
Sportssejlbåde på trailer på Ynglinge pladsen.Der kræves aktivt medlemskab og betales halvårligt:
1. november / 30. april.
1. maj / 31. oktober.
Pris pr. båd.
375,-kr
Leje af mastekranBetales inden brug – pr. løft100,- kr.
Leje af trailerrampe
Årsleje af trailerrampe
Pris er enten en isætning eller optagning
Kræver mindst passivt medlemskab.
50,- kr.
250,- kr.
Leje af bådkran – Max 1800 kg.Betales inden brug – 1 stk. udsætning og 1 stk. optagning.150,- kr.
Leje af BeddingBetales inden brug.
Må kun anvendes med hjælper der er godkendt af styregruppe havn.
1200,- kr. til klub + 500,- kr. til medhjælper.
Leje af spor på land efter optagning i bedding.Første 3 døgn gratis, derefter 100,- kr. pr. døgn.100,- kr.
Leje af Bådstativ medlemmer 1 dag 150,- kr.
2 dage 250,- kr.
3 dage 350,- kr.
Leje af bådstativ ikke-medlemmerInkl. 3 døgn gratis på land, højtryksrenser, el og vand.1 dag 300,- kr.
2 dage 500,- kr.
3 dage 700,- kr.
Leje af klubhusKun udenfor sejlersæsonen. Kun aktive medlemmer.1500,- kr.
Tøjvask.Vaskemaskine pr. gang. Tørretumbler pr. gang20 kr. / 20 kr.
Gæstetakster
 • Alle både: 150,- kr. pr. døgn excl. strøm og bad.
 • Autocampere: 150,- kr. pr. døgn excl. strøm og bad.
 • Gæstesejler af fjordordning: gratis excl. strøm og bad.
 • Frihavnsordning: 50,- kr. miljøafgift excl. strøm og bad.
 • Bad: Gæstesejler og autocamper 5 kr. for 4 min. bad

Vedtaget på generalforsamling den 2. marts 2024.