Først på Mariagerfjord

Hadsund Sejlklub

Husk:

Tidligere
Næste

Hadsund Sejlklub
Thygeslundvej 3
DK-9560 Hadsund

calendar, schedule, notes-1847346.jpg

Aktivitetsliste for efteråret

Formøde Herretur Mandag 20. sept. Kl. 17.00 til 18.00 Herretur Torsdag 23. sept. Kl. 17.00 til 26. sept. ? Gule ærter sejlads  Lørdag 2. okt. Skippermøde kl. 12.00 – start

Læs mere »

DH-DM 2021

3 af vores medlemmer på skamlen +3 fra Hobro! Tillykke! Vinderne af årets DH-DM 2021 Gruppe 3: Guldmedaljen går til teamet: Mogens JØRGENSEN, Hobro Sejlklub, i en SOLING Sølvmedaljen går

Læs mere »

Beretning fra J70 EM 2021

Kære Hadsund Sejlklub Hadsund d. 11/9-21 Så er vi hjemme igen efter et veloverstået EM i J70 afholdt i Skovshoved i Danmark. Det har været en kæmpe oplevelse at deltage

Læs mere »

Gule Ærter Sejlads

Hadsund Sejlklub inviterer til Gule Ærter Sejlads Dette er også sidste kapsejlads i 2021 Lørdag den 2. oktober 2021 Skippermøde kl. 12.001. start kl. 13.00 Sejladsbestemmelserne og deltagerliste vil blive

Læs mere »

Herretur

Der arrangeres igen i år herretur. Denne gang både med deltagelse af motorbåde og sejlbåde. Turen starter torsdag aften 23 september og slutter søndag 26 september eftermiddag/aften. Denne tur er

Læs mere »

Hadsund den 17.8.1943

Sejlsportsinteresserede forsamlet til Møde paa Hotel ”Hadsund” hvor en Del Sejlsportsinteresserede havde indbudt til Møde for at søge startet en Sejlklub for Hadsund. Der var mødt 18 og man enedes om at starte en Sejlklub hvis Navn blev vedtaget til at hedde ”Hadsund Sejlklub”. Man gik derefter over til Diskussion om Stander og mellem forskellige Forslag vedtoges med Stemmeflerhed at Standeren skal være en Kopi af Broen med hvid farve på blaa Bund. Det vedtoges at lave Lovene ligesom Silkeborg Sejlklubs Love med den Tilføjelse at Generalforsamlingen kan ændre den med ¾ Majoritet. Kontingentet vedtoges til at udgøre 10 Kr. for aktive Medlemmer og 3 Kr. for passive Medlemmer. Aktive Baadejere betaler et Indskud på 5 Kr. Følgende blev aktive Medlemmer Gunnar Sauer, Kristian Jensen, Teddy Fredriksen, Frederik Vraa, Hans Jensen, Sigfred Mortensen, Ejler Jensen, Jens Olesen, John Pedersen, Tage Hvims, Ove Hvims, Godfred Frandsen, Gunnar Larsen, Christian Holt, Vagn Nørgaard, Ole Poulsen, Vagn Sørensen. Passive medlemmer Jørgen Guldhammer, Kristian Kjær, Jacob Brandt.