Først på Mariagerfjord

Hadsund Sejlklub

Husk:

Tidligere
Næste

Hadsund Sejlklub
Thygeslundvej 3
DK-9560 Hadsund

Filmaften sat på pause: Martha

Vi venter lige på at smittetallet kommer lidt ned, når vi nu skal være så mange sammen – vi kommer tilbage.>>>>>>>> 18:00 Spisning: Hamburgerryg med flødekartofler, til meget rimelig priser.19:00

Læs mere »

Glædelig Jul & Godt Nytår

Hadsund Sejlklubs bestyrelse vil sige en stor tak til alle vores medlemmer og tak for den støtte og hjælpe i har bidraget med til forbedringer vores klub i 2021. Vi

Læs mere »

Hadsund den 17.8.1943

Sejlsportsinteresserede forsamlet til Møde paa Hotel ”Hadsund” hvor en Del Sejlsportsinteresserede havde indbudt til Møde for at søge startet en Sejlklub for Hadsund. Der var mødt 18 og man enedes om at starte en Sejlklub hvis Navn blev vedtaget til at hedde ”Hadsund Sejlklub”. Man gik derefter over til Diskussion om Stander og mellem forskellige Forslag vedtoges med Stemmeflerhed at Standeren skal være en Kopi af Broen med hvid farve på blaa Bund. Det vedtoges at lave Lovene ligesom Silkeborg Sejlklubs Love med den Tilføjelse at Generalforsamlingen kan ændre den med ¾ Majoritet. Kontingentet vedtoges til at udgøre 10 Kr. for aktive Medlemmer og 3 Kr. for passive Medlemmer. Aktive Baadejere betaler et Indskud på 5 Kr. Følgende blev aktive Medlemmer Gunnar Sauer, Kristian Jensen, Teddy Fredriksen, Frederik Vraa, Hans Jensen, Sigfred Mortensen, Ejler Jensen, Jens Olesen, John Pedersen, Tage Hvims, Ove Hvims, Godfred Frandsen, Gunnar Larsen, Christian Holt, Vagn Nørgaard, Ole Poulsen, Vagn Sørensen. Passive medlemmer Jørgen Guldhammer, Kristian Kjær, Jacob Brandt.