Først på Mariagerfjord

Hadsund Sejlklub

Husk:

Previous slide
Next slide

Hadsund Sejlklub
Thygeslundvej 3
DK-9560 Hadsund

Dieselrabat

Kære medlemmer Tiden nærmer sig igen hvor der skal indsendes kvitteringer for indkøbt diesel i Hadsund Sejlklub ved køb af mere end 200 liter. Hvad skal du gøre? For at

Læs mere »

Opstart svømning uge 43

Hver torsdag, første gang torsdag den 26. okt. kl.16.30 til 18.00. Svømning er for alle medlemmer og dem som bor i husstanden. Børnebørn sammen med bedsteforældre er også velkomne. Bestyrelsen,

Læs mere »

Hadsund den 17.8.1943

Sejlsportsinteresserede forsamlet til Møde paa Hotel ”Hadsund” hvor en Del Sejlsportsinteresserede havde indbudt til Møde for at søge startet en Sejlklub for Hadsund. Der var mødt 18 og man enedes om at starte en Sejlklub hvis Navn blev vedtaget til at hedde ”Hadsund Sejlklub”. Man gik derefter over til Diskussion om Stander og mellem forskellige Forslag vedtoges med Stemmeflerhed at Standeren skal være en Kopi af Broen med hvid farve på blaa Bund. Det vedtoges at lave Lovene ligesom Silkeborg Sejlklubs Love med den Tilføjelse at Generalforsamlingen kan ændre den med ¾ Majoritet. Kontingentet vedtoges til at udgøre 10 Kr. for aktive Medlemmer og 3 Kr. for passive Medlemmer. Aktive Baadejere betaler et Indskud på 5 Kr. Følgende blev aktive Medlemmer Gunnar Sauer, Kristian Jensen, Teddy Fredriksen, Frederik Vraa, Hans Jensen, Sigfred Mortensen, Ejler Jensen, Jens Olesen, John Pedersen, Tage Hvims, Ove Hvims, Godfred Frandsen, Gunnar Larsen, Christian Holt, Vagn Nørgaard, Ole Poulsen, Vagn Sørensen. Passive medlemmer Jørgen Guldhammer, Kristian Kjær, Jacob Brandt.