Først på Mariagerfjord

Hadsund Sejlklub

Tidligere
Næste

Husk:

Hadsund Sejlklub
Thygeslundvej 3
DK-9560 Hadsund

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 1. juni 2021

Deltagere: Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olesen, John Nielsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Helene Madsen Fraværende:  Ingen Referent: Helene Madsen ______________________________________________________________________ Nyt fra formanden Hadsund Folkeblad har besøgt

Læs mere »

Klubhuset er åbent igen

Klubhuset i Hadsund Sejlklub vil være åbent igen fra fredag den 28. maj med følgende corona restriktioner: Her er der krav om, du bærer mundbind eller visir indenfor. Du må

Læs mere »
Hadsund Sejlklub

Nyhedsbrev, 17/5 2021

Kære medlemmer, Sejlsæsonen er i gang! I skrivende stund er der ikke mange både tilbage på land. Vi kan glæde os over, at der har været en stor tilgang af

Læs mere »

Hadsund den 17.8.1943

Sejlsportsinteresserede forsamlet til Møde paa Hotel ”Hadsund” hvor en Del Sejlsportsinteresserede havde indbudt til Møde for at søge startet en Sejlklub for Hadsund. Der var mødt 18 og man enedes om at starte en Sejlklub hvis Navn blev vedtaget til at hedde ”Hadsund Sejlklub”. Man gik derefter over til Diskussion om Stander og mellem forskellige Forslag vedtoges med Stemmeflerhed at Standeren skal være en Kopi af Broen med hvid farve på blaa Bund. Det vedtoges at lave Lovene ligesom Silkeborg Sejlklubs Love med den Tilføjelse at Generalforsamlingen kan ændre den med ¾ Majoritet. Kontingentet vedtoges til at udgøre 10 Kr. for aktive Medlemmer og 3 Kr. for passive Medlemmer. Aktive Baadejere betaler et Indskud på 5 Kr. Følgende blev aktive Medlemmer Gunnar Sauer, Kristian Jensen, Teddy Fredriksen, Frederik Vraa, Hans Jensen, Sigfred Mortensen, Ejler Jensen, Jens Olesen, John Pedersen, Tage Hvims, Ove Hvims, Godfred Frandsen, Gunnar Larsen, Christian Holt, Vagn Nørgaard, Ole Poulsen, Vagn Sørensen. Passive medlemmer Jørgen Guldhammer, Kristian Kjær, Jacob Brandt.