Medlemmers Rettigheder

Bilag til prisliste for Hadsund Sejlklub

§ 1. Aktive medlemmer med / uden bådplads samt leje af landareal

Aktive medlemmer betaler kontingent jf. Hadsund Sejlklubs prisliste

Aktive medlemmer med bådplads skal arbejde minimum 10 timers om året, eller betale for  arbejde jf. Hadsund Sejlklubs prisliste  

Aktive medlemmer uden bådplads, men med leje af landarealet, eller Sportssejlbåde på  trailer på Ynglinge pladsen er ikke omfattet af 10 timers arbejde om året. 

§ 2. Aktivt medlemskab med bådplads

Aktive medlemmer med bådplads har ret til at leje klubhus, benytte højtryksrenser,
værktøjscontainer, mastekran, kran, masteskur, trailerrampe, samt låne klubbens trailer.
Desuden kan beddingen benyttes til den af medlemmet indskrevne båd i Hadsund Sejlklub.

Aktive medlemmer med bådplads og dennes husstand, samt børnebørn under 18 år, har

adgang til klubhuset, deltagelse i klubarrangementer og svømning.

Aktive medlemmer med bådplads har endvidere ret til at bruge landarealet til sommer /
vinter opbevaring af deres båd inkl. 1 stk. bådstativ.
 
§ 3. Aktivt medlemskab uden bådplads

Aktive medlemmer uden bådplads har ret til at leje klubhus, benytte højtryksrenser,
værktøjscontainer, mastekran, kran, masteskur, trailerrampe, samt låne klubbens trailer
Aktive medlemmer uden bådplads og dennes husstand, samt børnebørn under 18 år, har adgang til klubhuset, deltagelse i klubarrangementer og svømning

Aktive medlemmer uden bådplads kan leje en vinter / sommer plads på landarealet jf.
prisliste.

Aktive medlemmer uden bådplads, der har lejet vinter / sommer plads på landarealet, kan benytte beddingen til den af medlemmet indskrevne båd i Hadsund Sejlklub. 

§ 4. Leje af bådplads

Hvis bådplads lejes mindre end 3 mdr. har man kun adgang til klubhus.
 
Hvis en bådejer ønsker langtidsleje i mere end 3 mdr. inden for et kalenderår kræves der
aktivt medlemskab jf. prislisten.
 
En langtidslejer har samme rettigheder som aktive medlemmer uden bådplads jf. § 3.
 
Hvis en langtidslejer ønsker at gøre brug af landarealet opkræves der pladsleje jf. § 7 og

Hadsund Sejlklubs gældende prisliste  

§ 5. Passive medlemmer

Passive medlemmer må anvende klubhus og har adgang til svømning. Dette gælder kun
medlemmet og ikke dennes husstand.

§ 6. Ungdomsmedlemmer

Ungdomsmedlemmer må anvende ungdomsfaciliteter og klubhus.

Serviceydelser

§ 7. Bådopbevaring på sejlklubbens landarealer

Bådejere uden bådplads og langtidslejere som er aktive medlemmer kan leje en sommer / vinter plads på landarealet.
 
Pris for leje af landareal er jf. gældende prisliste

§ 8. Leje af mastekran

Jf. gældende prisliste.

§ 9. Leje af trailer rampe

Jf. gældende prisliste.

§ 10. Leje af bådkran

Jf. gældende prisliste.  

§ 11. leje af bedding

Leje af bedding betales forud.

Slæbestedet må kun anvendes med hjælp fra en godkendt hjælper, som havnefogeden
kan være behjælpeligt med at udpege. Inden brug skal der underskrives en erklæring om brug af beddingen sker på eget ansvar og risiko.

Inkluderet i beddingslejen er en godkendt hjælper til optagning og isætning af båden.

Klubben har et stativ som kan lejes pr. dag jf. gældende prisliste, max 3 dage. Kan dog
forlænges efter individuelt behov og efter aftale med bestyrelsen.

De første 3 døgn er inkl. leje af spor, vand, højtryksrenser og el.

Hvis bedding skal bruges mere end 3 dage opkræves der beddingsleje jf. Hadsund
Sejlklubs prisliste.

§ 12. Medlemskode

Alle aktive og passive medlemmer samt korttidslejere kan få udleveret en adgangskode og nøglebrik. Ekstra nøglebrik kan tilkøbes.
 

Ved udmeldelse af klubben slettes koden.

§ 13. Leje af klubhus

Alle aktive medlemmer og aktive langtidslejer kan leje klubhuset udenfor sejlsæson.

Sejlsæson er perioden fra standerhejsning til standerstrygning.

Booking af klubhuset skal gøres på mail til og betales online på tallyweb.dk/hadsund

§ 14. Tøjvask

Vaskemaskine og tørretumbler må benyttes af gæstesejlere og aktive medlemmer mod  betaling. 

Pris for vaskemaskinen og tørretumbler fremgår af prislisten for Hadsund Sejlklub.

§ 15. Trailer

Hvis et aktivt medlem låner klubbens trailer, må der ikke køres eller læsses mere på  trailerne end der er angivet på trailerens vægttavle. 

Hadsund Sejlklub er en virksomhed med eget CVR nr. og kan derfor ifølge  Færdselsstyrelsen gøres ansvarspådragende, hvis en bruger af traileren bliver stoppet  med overlæs. 

Bødeforlæg kan tilgå både brugere og ejere af trailer. 

Derfor: 

“Låner/bruger hæfter for alle bøder og afgifter i låneperioden. Dertil også bøder som  pålægges sejlklubben.” 

Bestyrelsen Hadsund Sejlklub

Bilag: Originalt dokument med underskrifter.