Medlemmers Rettigheder

Bilag til prisliste for Hadsund Sejlklub 16. juni 2021 

§ 1. Aktive medlemmer med / uden bådplads samt leje af landareal.

Aktive medlemmer betaler kontingent jf. Hadsund Sejlklubs prisliste

Opkrævningsperiode 1. maj til 31. oktober og fra 1. nov. til 30. april. 

Opkræves januar og juli, til betaling februar og aug.  

Aktive medlemmer med bådplads skal arbejde minimum 10 timers om året, eller betaler for  arbejde jf. Hadsund Sejlklubs prisliste  

Aktive medlemmer uden bådplads, men med leje af landarealet, eller Sportssejlbåde på  trailer på Ynglinge pladsen er ikke omfattet af 10 timers arbejde om året. 

§ 2. Aktivt medlemskab med bådplads. 

Stk. 1. 

Medlemmer med bådplads har ret til at bruge alle faciliteter som består af:

Stk. 2. 

Adgang til klubhus, leje klubhus, stort slæbested, højtryksrenser, værktøjscontainer,  mastekran, kran, masteskur, lån af trailer, trailerrampe, deltage i klubarrangementer,  svømning for medlemmer, ægtefælder, hjemmehørende børn og børnebørn under 18 år. 

Aktive-medlemmer med bådplads har endvidere ret til at bruge landarealet til sommer /  vinter parkering af deres båd inkl. 1. bådstativ.

§ 3. Aktivt medlemskab uden bådplads. 

Stk. 1. 

Medlemmer uden bådplads har ret til at bruge følgende faciliteter som består af:

Stk. 2. 

Adgang til klubhus, leje klubhus, stort slæbested, højtryksrenser, værktøjscontainer,  mastekran, kran, masteskur, lån af trailer, trailerrampe, deltage i klubarrangementer,  svømning for medlemmer, ægtefælder, hjemmehørende børn og børnebørn under 18 år. 

Stk. 3. 

Aktive medlemmer uden bådplads kan leje en vinter / sommer plads på landarealet jf.  prisliste

§ 4. Leje af bådplads fra 1.maj til 31. oktober og fra 1. nov. til 30. april. 

Bådejer som ønsker at leje en bådplads betaler i perioden 1. maj til 31. oktober leje af  bådplads jf. prisliste. Perioden 1. nov. til 30. april betales der halv pris af den pris som  fremgår af Hadsund sejlklubs prisliste. 

Hvis en bådejer ønsker langtidsleje i mere end 3 mdr. inden for et kalenderår kræves der  aktivt medlemskab jf. prislisten

Hvis bådplads lejes mindre end 3 mdr. har man kun adgang til klubhus. Langtidslejere må bruge faciliteter jf. § 3. stk. 2. og stk. 3. 

Hvis en langtidslejere ønsker at gøre brug af landarealet opkræves der pladsleje jf. § 7 og  Hadsund Sejlklubs gældende prisliste  

§ 5. Passiv medlemmer. 

Må anvende klubhus, adgang til svømning, gælder kun medlem og ikke husstanden

§ 6. Ungdomsmedlemmer. 

Må anvende ungdomsfaciliteter og klubhus efter aftale med Styregruppe Klub.

Serviceydelser: 

§ 7. Bådopbevaring på sejlklubbens landarealer: 

For bådejere uden bådplads og langtidslejere som er aktiv medlem kan leje en sommer og  vinter plads på landarealet. 

Opkrævningsperioden er 1. november til 30. april, og 1. maj til 31. oktober.  

Bådepladsindehavere og aktive medlemmer uden bådplads, som har flere både,  opkræves pr. båd 

Pris for leje af landareal er jf. Gældende prisliste 

§ 8. Leje af mastekran. 

Kan lejes af ikke medlemmer og øvrige medlemmer, som ikke har rettigheder til brug af  kranen. Der afregnes pr. løft og betales til havnefoged. 

§ 9. Leje af trailer rampe. 

Ikke medlemmer kontakter havnefogeden for at få adgang til trailerrampen og betaler til  havnefoged inden brug. 

Hvis der ønskers ubegrænset adgang til trailerrampe hele året, skal man som minimum være passivt medlem, som også giver adgang til klubhuset. 

§ 10. Bådkran: 

Kan lejes af ikke medlemmer og øvrige medlemmer, som ikke har rettigheder til brug af  kran. Der afregnes med havnefoged inden udsætning. 

Prisen er inkl. 1 stk. udsætning og 1 stk. optagning. 

§ 11. leje af bedding. 

Leje af bedding betales forud. Inden brug skal der underskrives en erklæring om at det er  på eget ansvar og risiko beddingen bruges. Formular udleveres af havnefogeden og  underskrevet inden brug af beddingen. 

Slæbestedet må kun anvendes med hjælp fra en godkendt hjælper, som havnefogeden  kan være behjælpeligt med at udpege. 

Inkluderet i beddingslejen er en godkendt hjælper til optagning og isætning af båden.

Klubben har et stativ som kan lejes pr. dag jf. gældende prisliste, max 3 dage. Kan dog  forlænges efter individuel behov og aftale med bestyrelsen. 

De første 3 døgn er inkl. leje af spor, vand, højtryksrenser og el. 

Hvis bedding skal bruges mere end 3 dage opkræves der beddingsleje jf. Hadsund  Sejlklubs prisliste

§ 12. Medlemsnøgle. 

Alle medlemmer undtagen lejre som ikke er aktiv eller passive medlemmer, og som ikke  har købt adgang til slæbested kan få udleveret nøgle mod depositum. 

Nøglen skal afleveres ved udmeldes af klubben og depositum tilbagebetales.

§ 13. Leje af klubhus. 

Alle aktive medlemmer og aktive langtidslejer kan leje klubhuset uden for sejlsejlsæson. Sejlsæson er perioden fra standerhejsning til standerstrygning. 

§ 14. Tøjvask. 

Vaskemaskine og tørretumbler må benyttes af gæstesejlere og aktive medlemmer mod  betaling. 

Pris for vaskemaskinen og tørretumbler fremgår af prislisten for Hadsund Sejlklub.

§ 15. Trailer. 

Hvis et aktivt medlem låner klubbens trailer, må der ikke køres eller læsses mere på  trailerne end der er angivet på trailerens vægttavle. 

Hadsund Sejlklub er en virksomhed med eget CVR nr. og kan derfor ifølge  Færdselsstyrelsen gøres ansvarspådragende, hvis en bruger af traileren bliver stoppet  med overlæs. 

Bødeforlæg kan tilgå både brugere og ejere af trailer. 

Derfor: 

“Låner/bruger hæfter for alle bøder og afgifter i låneperioden. Dertil også bøder som  pålægges sejlklubben.” 

Bestyrelsen Hadsund Sejlklub