Styregruppe Sport

Ansvarsområde

Sportsaktiviteter, ungdom, klubbens joller, jolleskur og målerbreve.

Medlemmer

Bent Juul Olsen

Mobil: 31 35 32 95
Helene Madsen
Mobil: 22 77 06 04
Thomas Gerlach

Mobil: 20 16 83 73