Bestyrelse

Ansvarsområde

Bestyrelsen er klubbens øverste organ. Foruden strategi, økonomistyring og regnskab skal den sikre, at alle klubbens opgaver varetages af en styregruppe eller af bestyrelsen. 

Medlemmer

Paw Kristensen

Paw Kristensen

Formand, medlem af Styregruppe Klub.

Mobil: 30 27 48 74

Preben Grøn

Næstformand. Medlem af Styregruppe Havn. Ansvarlig for bådpladser og pladsformand.
Mobil: 30 74 38 47

Viggo Hedegaard

Medlem af Styregruppe Havn, vedligeholdelse af moler og broer. Ansvar for grønne områder.
Mobil: 40 19 00 04

Helene Madsen

Helene Madsen

Medlem af Styregruppe Klub og Styregruppe Sport, arrangementer, referent, ansvarlig for rengøring.
Mobil: 22 77 06 04

Jens Jørgen Falsig

Jens Jørgen Falsig

Kasserer.

Mobil: 29 68 22 67

Jan Vernersen

Jan Vernersen

Medlem af Styregruppe Havn. Ansvarlig for ramslag og uddybning, vedligeholdelse af ramslag samt anvisning af arbejde.
Mobil: 29 13 74 50

Jan Glavind

Medlem af Styregruppe Havn, vedligeholdelse af moler og broer. Projektstyring. Havnekontor/havnefoged ansvarlig.
Mobil: 20 80 08 99