Bestyrelse

Ansvarsområde

Bestyrelsen er klubbens øverste organ. Foruden strategi, økonomistyring og regnskab skal den sikre, at alle klubbens opgaver varetages af en styregruppe eller af bestyrelsen. 

Medlemmer

Paw Kristensen

Paw Kristensen

Formand, medlem af Styregruppe Klub.

Mobil: 30 27 48 74

Preben Grøn

Næstformand. Medlem af Styregruppe Havn. Ansvarlig for bådpladser.
Mobil: 30 74 38 47

Ben Juul Olsen

Bent Juul Olsen

Medlem af Styregruppe Sport og kontaktperson for ungdom.
Mobil: 31 35 32 95

Helene Madsen

Helene Madsen

Medlem af Styregruppe Klub, arrangementer, referent, ansvarlig for rengøring.
Mobil: 22 77 06 04

Jens Jørgen Falsig

Jens Jørgen Falsig

Kasserer.

Mobil: 29 68 22 67

Jan Vernersen

Jan Vernersen

Medlem af Styregruppe Havn. Ansvarlig for ramslag og uddybning, vedligeholdelse af moler samt anvisning af arbejde.
Mobil: 29 13 74 50

Dennis Hede

Dennis Hede

Medlem af Styregruppe Havn, grønne områder, vedligeholdelse af moler og broer.
Mobil: 20 13 26 55