Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 21. juni 2022

Deltagere:

Paw Kristensen, Jan Vernersen, Preben Grøn, Viggo Hedegaard, Jens Jørgen Falsig og Dennis Hede 

Fraværende

Helene Madsen

Referent:

Nyt fra formanden

Der er indkøbt skilt til servicekajen og skilt til fri afbenyttelse af klub cykler, skiltet er opsat ved ungdom

Der er endvidere opsat skilt ved maskine skur med tekst (Kravlegård), hvor man skal placere sin privat ting hvis det ikke kan være i ens bådstativ.

I den gamle havn er der indkøbt slangeholder, som vil blive monteret snarest.

Alle gamle bænke er afhentet og delt til medlemmer, Vive Bådlaug, Fiskeklyngen og Glerup forsamlingshus.

Vi har fået en henvendelse fra en borger fra område som kunne være interesseret i at start ungdom op, men har ikke hørte mere på nuværende tidspunkt. Som bestyrelsen gave tilkende i efteråret, vil vi støtte op om sådan et projekt hvis der er en som vil arbejde for en ungdomsafdeling.

Kræmmermarked var godt besøgt 60 til 70 personer og der var gæster fra andre fjordhavne, vi vil gentage succesen næste år igen.

Rene Poulsen har stor fokus på diesel stander og de svingende priser, det er strengt nødvendigt.

Autocamper status dags dato:

  • Autocamper 541 overnatninger
  • Betalende båd 55 overnatninger
  • Både Fjordordningen 54 overnatninger

Hvis der er nogen som skal bruge klubbens bådstativ, koster det 150 kr. for første dag 250 kr. for 2 dage og 350 kr. for 3 dage, husk at afregne med den som hjælper med at tage din båd op, der er ikke ingen fast pris for det, man husk en lille anerkendelse til dem som hjælper.

Klubbens bådstativ må gerne bruges uden beregning, hvis man skal op til en hurtig vask af bund el. en hurtig reparation.  

HURTIG! BETYDER MAN ER I VANDET IGEN I LØBET AF ET PAR TIMER. 

Ny Flydebro er næsten færdig, SF Pontona vil i efteråret komme og rette broen op da den ligger 1,5 meter skævt, Hadsund Sejlklub har holdt 100.000 kr. ekskl. moms tilbage af købsprisen.

Landgangsbroen ved ny flydebro er næsten færdig, der mangler en slids som vil blive monteret, når broen er blevet rettet op.

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der er siden sidst tilgået 2 nye medlemmer og afgang af et enkelt. 

Velkommen til de nye, tag godt imod dem.

Sport

Forårets sidste sejlads er afviklet, starter op igen i august – alle er velkommen.

Arrangementer

HUSK SOMMERFEST 20/8

Der mulighed for onlinetilmelding og via tilmeldingslisten i klubhuset.

I forbindelse med sommerfesten arbejdes der på en fællestur/kapsejlads til middag/eftermiddag.

Ny rengøringsassistent 

Dorte Søgaard stater den 27. juni og vi har fundet en ny ung pige Naja Lubeck til at hjælpe Dorte.

Projekter i sejlklubben

Listen med projekter er næsten tom, vi har fået løst rigtig mange af de opgaver vi havde sat som mål i år – stor tak til alle medlemmer for jeres iver og entusiasme.

Ny liste med projekter er under udarbejdning – 

Der arbejdes på ny terrasse med tilhørende krabbebane ved ny flydebro. 

Eventuelt

Der bliver indkøbt en el-kniv/tovbrænder, denne er til låns for klubbens medlemmer.

Næste møde

Afholdes enten den 29. aug. Eller 30. aug. 2022 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *