Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 30. august 2022

Deltagere: Paw Kristensen, Jan Vernersen, Preben Grøn, Viggo Hedegaard, Jens Jørgen Falsig, Dennis Hede og Helene Madsen

Fraværende: Ingen

Referent: Helene Madsen


Nyt fra formanden

 • Vi har haft en travl sommer med masser af aktivitet i sejlklubben. Havnekontoret har fungeret godt, der har kun været en enkelt uge, som ikke har været dækket ind.
 • Vi har haft rigtig mange overnatninger, både antallet af gæstesejlere og autocampere er steget kraftigt i forhold til sidste år.
 • Der har, gennem sommeren, været stor belastning på badefaciliteterne. Vi håber belastningen bliver mindre, når det gamle vinterbaderum bliver moderniseret/ombygget til tre ruminddelte baderum samt et enkelt toilet
 • Vi kan glæde os over mange rosende ord af vores gæster, både hvad angår de ydre velholdte områder ved Sejlklubben og standarden/rengøringen af klubhuset.
 • Omkring rengøring er Dorte Søgaard nu ansat som rengøringsassistent, og godkendt i fleksjob. Vi ser frem til at have Dorte ansat i mange år. Vi har et par unge piger ansat til at assistere med rengøringen i weekenderne.
 • Vi oplever stadig lidt udfordringer med Tallyweb, ca. 15 procent af vores gæster betaler med kontanter eller med Euro. Vi arbejder naturligvis på, at endnu flere end i dag benytter Tallyweb.
 • Erik Knoblauch ønsker at overdrage sin salutkanon til Hadsund Sejlklub. Den er gennem tiden blevet anvendt ved både standerhejsning og standerstrygning. Derfor er der ansøgt om våbentilladelse i forbindelse med overtagelsen.
 • Der arbejdes på, at vi får implementeret vores nye låse system. Den master-radio, som styrer det hele, blev leveret lige før sommerferien. Vi har valgt at udskyde implementeringen af systemet indtil vores medlemmer er kommet tilbage fra ferie. Der udsendes en mail til alle medlemmer, når vi overgår til det nye låsesystem.
  Der er opsat en låsekasse til venstre for værktøjscontaineren. Heri er der en nøgle til containeren. Der er udsendt mail til medlemmerne vedrørende dette.
 • Der har været en tilkendegivelse fra en par lokale borgere, som ønsker at opstarte ungdomsafdelingen til foråret. Der afholdes snarest et møde, hvor de medlemmer, der har lyst til at bidrage med hjælp til de tre initiativtagere, er velkomne til at møde op.
 • Den 14. september får Hadsund Sejlklub besøg af Nappedam Bådelaug, som gerne vil se vores havn og de nye broer.

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har været afgang fra to medlemmer siden sidste møde.

Arrangementer

Medlemsmødet, som var planlagt til den 5. oktober, er flyttet til den 2. november kl. 19

9. – 11. september Tøsetur Mariager Fjord (arrangør: Louise)

23. – 25. september Herretur (arrangør: Leif)

29. oktober kl. 14.30 Standerstrygning

27. oktober Opstart svømning kl. 16.30 til 18.00

19. november Julefrokost kl. 12.30

Projekter i sejlklubben

Der er udarbejdet en plan for vedligeholdelse af de grønne områder, og alle på det grønne hold har fået tildelt deres arbejdsopgaver, dog skal opgaverne optimeres.

Det er aftalt med Roklubben, at der bliver lagt fliser på resten af arealet fra kranen ud til vestmolen. Der vil blive lavet et par omklædningsskærme til vinterbaderne, afventer en skitse. Formanden for Roklubben arbejder på at lave en artikel til Hadsund Folkeblad omhandlende området omkring sejlklub, roklub og vinterbaderne.

El på havnen

Der indskærpes, jævnfør Hadsund Sejlklubs ordensreglement, at det ikke er tilladt at have strøm på sin båd, når man ikke selv er fysisk til stede. Alle medlemmer bedes overholde ordensreglementet, specielt nu hvor el-priserne er historiske høje.

Hvis der skulle være et specielt behov for strøm på sin båd, fordi man har problemer med installationen, kan det aftales med bestyrelsen, eller man kan hænge et mærke på sit kabel med forklaring.

Bestyrelsen kan, ved rutinekontroller, frakoble strøm på de både, som unødigt har strøm på.

Næste møde

Afholdes den 29. september 2022 kl. 19

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *