Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 10. maj 2022

Deltagere:
Paw Kristensen, Jan Vernersen, Preben Grøn, Viggo Hedegaard, Jens Jørgen Falsig og Dennis Hede

Fraværende:
Helene Madsen

Referent:
Dennis Hede


Nyt fra formanden

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi haft arbejdsdag, hvor der var fremmødt 40 til 50 personer. Det viser sig det gør en stor forskel, og der er behov for det.

Projekter som blev lavet på arbejdsdagen var ungdom blev malet, granitskæver lagt ud, klubhus og terrasse gjort pænt. Flisebelægning langt om de steder, hvor det var sunket. Stander til skilte støbt ned, beplantning såning omkring autocamperpladsen, lægninger af 4 x4 meter terrasse, oprydning masteskur og lille container og en masse affald kørt på lossepladsen og meget mere.

En stor tak til vores medlemmer for opbakning.

Bænke var ikke leveret som planlagt på arbejdsdagen, men vi fik dem ugen efter, og der var fremmødt 18 medlemmer til at hjælpe med at få dem samlet. Vi venter yderlige på 5 kvadratiske bænke som leveres samlet.

Endnu en stor tak for de som gør en ekstra frivillige indsats.

Flydebroerne ankom som planlagt, men de er ikke blevet overdraget til Hadsund Sejlklub endnu. Der var nogen stålwirer som var i restordre. Det forventes afsluttet i løbet af en 14 dage tid. Broen er lagt ”skævt” ud, og Pontona er opmærksom på problemet, og har lovet at rette fejlen i løbet af 6 måneder tid, da der skal et større skib til at rykke pælen op igen.

Der er blevet fræset fuger ud i facaden på klubhuset og fuget efter igen.

I klubhuset er der blevet sat fliser op i køkkenet samt malet.

Der er også kommet is i ´fryseren som kan købes enten kontant eller på mobilepay, det er Finn Jensen (B-Maler) som er bestyre af ishytten.

Iskassen har sponseret nye blomster til klubhuset.

Der er blevet sat skilte op rundt omkring på havnen. Den største ændring er, når man kører ud til maskinhuset, hvor der er blevet sat et skilt op med indkørsel forbudt kun ærindekørsel for medlemmer. Grunden til dette er, at der er en del vinterbader som kører derud.

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Afgang af 1 medlem siden sidste møde.

Der har været et par forespørgsler på bådpladser siden sidste møde.

Arrangementer

Der afholdes ”Kræmmermarked” den 19. maj fra kl. 17 til 19. Fjordens øvrige sejlklubber er blive inviteret.

Festudvalget er i gang med de indledende øvelser til sommerfesten den 20. august, der er bestilt telt og levende musik.

Projekter i sejlklubben

Der mangler at blive lukket et hul i vestmolen ved mastekranen. Dette forventes udbedret med udgangen af denne måned.

Mastekranen trænger til en overhaling med slibning og maling. Dette forventes at blive sat i gang i løbet af efteråret.

Sport

Fjordcup start op med 4 sejladser i forår/sommer,

Onsdagssejlads er startet op

Eventuelt

Der bliver indkøbt mastbeslag til kran, leveres af Guldborg Tool.

Dieselaftalen for medlemmer fortsætter, dog med lidt ændringer.

Der ydes ikke rabat på første 200 liter. Der vil blive sendt et opslag ud snarest med rabataftalen. Husk at gemme kvitteringer.

De gamle bordebænkesæt er doneret til lokale foreninger. Glerup forsamlingshus, fiskeklyngen og havnen i Vive har hver fået 2 stk. De resterende udbydes til salg, til klubbens medlemmer – mere info herom senere.

Krabbebroen var også på dagsorden, men sejlsæsonen nærmere sig, hvis der skulle være nogen i klubben som har lyst til at lave en midlertidige krappebro er der penge til dette.

Næste møde

Afholdes den 21. juni 2022 kl. 19


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *