Tilmelding til sommerfest

Tilmelding til sommerfest lørdag den 20. august 2022 kl 18.30.
Pris pr person: 225,- kr.

Kun for medlemmer af Hadsund Sejlklub.