Priser og Satser 2014-15

Kontingent
Ungdomsmedlem indtil 25 år 125,00 pr. halvår
Kontingent for 1. søskende 75,00 pr. halvår
Kontingent for efterfølgende søskende 50,00 pr. halvår
Ungdomsmedlems leje af sejljolle 400,00 pr. sæson
Aktivt B medlem (herunder Vinterbadere) 250,00 pr. halvår
Aktivt Seniormedlem 400,00 pr. halvår
Aktivt Seniormedlem med bådplads 1.150,00 pr. halvår
Passivt medlem 75,00 pr. halvår
Bådpladsleje
Bådpladslejen, der opkræves halvårligt, beregnes på grundlag af bådens bredde i følgende intervaller:    
0,00 – 2,00 m 700 + moms
2,01 – 2,25 m 780 + moms
2,26 – 2,50 m 860 + moms
2,51 – 2,75 m 940 + moms
2,76 – 3,00 m 1.020 + moms
3,01 – 3,25 m 1.100 + moms
3,26 – 3,50 m 1.180 + moms
3,51 – 3,75 m 1.260 + moms
3,76 – 4,00 m 1.340 + moms
4,01 – 4,25 m 1.420 + moms
Herudover deltager alle bådpladsindehavere i vedligeholdelsen af havnen/faciliteterne med min. 10 timers arbejde pr. år – en forpligtelse, der kan konverteres til kontant betaling af 2.000,00 pr. år
Bådpladsindskud
Pr. meter bådbredde:    
Ved tildeling af udvendig plads 2.667,00 + moms
Ved tildeling af indvendig plads 1.333,00 + moms
Samlet pris ved indvendig plads 4.000,00 + moms
Indskud beregnes på grundlag af bådbredde oprundet til nærmeste 10 cm.
Indskuddet reguleres ved udskiftning af båd. Ved ophør refunderes 80 % af det indbetalte indskud.
   
Vinteropbevaring uden bådplads      kontingent aktiv senior +                                                                                                                                                                         600,00 kr.     + moms
Helårsopbevaring uden bådplads            kontingent aktiv senior + 1.200,00 + moms
Leje af klubhus – kun udenfor sæson
Pr. påbegyndt døgn (+ kontingent aktiv senior) 1.500,00  
Øvrige Takster
Gæster standardtakst 130,00  
Hvis gæsten betaler for 4 nætter, er den femte gratis. Gæstetaksten omfatter fri el, fri bad og frit internet    
Gæster Mariager Fjord klubber Gratis De første tre døgn, derefter 130 kr.
Joller på trailere eller på anvist plads i havnen og hvor ejeren ikke har bådplads 600,00 + seniormedlemskab
Sæsonbetaling for pensionister (nye optages ikke) 2.000,00 + moms
Leje af bådplads    
Under 30′ min. 3 måneder 750,00 pr. måned
Både fra 30′ til 40′ min. 3 måneder 1.000,00 pr. måned
Over 40′ min 3 måneder 1.250,00 pr. måned
Tøjvask og tørring (vaskemaskine og tørretumbler) 40,00  
(for kr. 40,00 kan man vaske og tørre én maskinfuld)    
Klubstandere udleveres gratis til medlemmer med bådplads, mod aflevering af gammel stander    
Slæbested, udsætning og optagning 100,00  
Mastekran pr. løft 100,00  
Bådkran, udsætning og optagning pr. løft 150,00  
Bedding: første døgn 400,00  + min. 500 kr. til hjælpere
påbegyndt efterfølgende døgn 100,00  
Ramslaget – kan kun udlejes med besætning    
Leje til Hadsund Sejlklub pr. påbegyndt døgn + 1.000,00  
Afgift til Hadsund Sejlklub pr. pæl + 200,00  
Løn til pælehold, som aftales med holdet (pæleholdet sættes af Styregruppe Havn) ?  
Medlemsnøgle (depositum) 200,00  

Medlemsgruppernes rettigheder

  • Ungdomsmedlemmer må anvende ungdomsafdelingens materiel efter aftale og benytte klubhusets faciliteter.
  • Aktive B-medlemmer må anvende vinterbadernes og klubhusets faciliteter
  • Aktive seniormedlemmer og æresmedlemmer må anvende alle sejlklubbens faciliteter
  • Passive medlemmer må anvende klubhusets faciliteter

11. november 2013
Bestyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *