Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23. april 2024

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Gitte Nielsen, Otto Christensen, Lyers Jacob Conradi og Helene Madsen
Fraværende:
Viggo Hedegaard
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Den 23. marts deltog Paw og Otto i HAVSU-møde i Vive. Der blev talt på tværs af klubberne, og der blev indgået aftale om, at der afholdes to møder om året – forår og efterår, med henblik på at koordinere opgaver omkring fx indkøb.

Der er etableret strømstandere med målere til afregning af strøm, og der er afholdt informationsmøder omkring brugen af disse. Standerne er taget i brug nu.

Is-salget er opstartet, – det er ikke noget sejlklubben har ansvar for, men derimod Finn Jensen. Overskuddet går til ungdomsafdelingen, herreturen/dame turen, samt sommerfesten.

Der er slået pæle i indvendig havn, og udvendige pæle er lavet af Henrik fra Randers Fjord. Vi har pt ikke flere pæle på lager, men har bestilt.

Troels Jensen, vores ”fondansøgnings- mand” har ansøgt diverse fonde om tilskud til solceller, – det første svar kommer inden sommerferien.

Paw og Preben har haft møde med Flemming Sønderskov fra Park- og Vinterdrift i Mariagerfjord Kommune. Flemming fik en rundvisning i Hadsund Sejlklub, og der blev talt om affaldsplan og om forlængelse af lejekontrakt af Hadsund Sejlklubs arealer (som skal ansøges fornyet senest i 2026). Han mener tiden er til at få lejekontrakten forlænget, da der er stor villighed i kommunen til at forlænge lejemålet.

Der er indkøbt nye flag til vores flagstænger, der skal desuden bestilles ny klubstander.
Frihavnsmærket salget er i gang – pris 300 kr.

Økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi
Der er nogle få restancer omkring kontingentbetaling.

Status på tilgang og afgang

Der har været tilgang af 4 medlemmer og afgang af 3 medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde.
Sejlklubben har i alt 112 bådpladser – der er pt 7 pladser, der kan sælges.

Status havnekontor

Der har været havnefoged-møde den 27. marts, hvor der var fremmødt 11 friske havnefogeder med godt humør. Der blev udarbejdet en plan, og havnekontoret vil være åbent i perioden uge 22 til uge 37 – med åbningstider kl. 16.00 til 17.00.
Udenfor denne åbningstid vil der være én, som tilser øl-automaten og genopfylder køleskabet.

Klubbens plænetraktor er i dårlig stand, og der er indhentet tilbud på en ny.
Minigraveren skal renoveres, så den er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Kommende arrangementer

Lørdag den 4. maj kl 8.30 – cirka 15: Fælles arbejdsdag
Torsdag den 23. maj kl 17.00 – 20.00: Kræmmermarked
Lørdag den 25. maj kl 10.00 – 15.00: Åbent Hus, ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen

Malthe Blou og Bent Olsen har været i gang med at rydde op i ungdomsafdelingen, og i den forbindelse har klubbens medlemmer nu mulighedens for at kunne købe Hobie 405 joller og udvalgte optimistjoller.
Indtægten vil går til ungdomsafdelingen

Interesserede medlemmer kan kontakte Bent Olsen på tlf 31 35 32 95

Ved køb, må jollerne ikke opbevares i sejlklubberne, men der er mulighed for vinter- og sommer plads på land jævnfør gældende prisliste.

Deadline er lørdag den 11. maj

Herefter vil de resterende ting enten komme på vores kræmmermarked eller blive doneret til andre interesserede klubber

Næste møde

Afholdes den 11. juni 2024

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *