Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 5. marts 2024

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Gitte Nielsen, Otto Christensen, Lyers Jacob Conradi og Helene Madsen
Fraværende:
Viggo Hedegaard
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Formanden takkede for en generalforsamling med god stemning, og for den gode måde medlemmerne ytrede sig på.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen genetablerer havnekontoret med en fysisk havnefoged. Bestyrelsen er i gang med en løsning – mere herom senere.

Vi arbejder videre med håndteringen af GDPR og vi arbejder videre med klubtøj m logo.

Vi har, ved Vedligeholdelsespuljen Mariagerfjord, søgt tilskud til isolering af klubhuset. På grund af kommunens trængte økonomi er puljen sat på pause, så derfor er isoleringsprojektet også sat på standby.

Vi forventer at blive færdige med at sætte el-standere op medio april, og kan umiddelbart derefter taget systemet omkring forbrugsafregning i brug.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig:

Paw Kristensen
Formand, havnekontor og medlem af styregruppe klub
Tlf.: 30274874

Gitte Toft Nielsen
Kasserer
Mailadresse:
Tlf.: 51860386

Preben Grøn
Næstformand, medlem af styregruppe Havn. Projektstyring. Pladsformand og ansvarlig for bådpladser
Tlf.: 30743847

Otto Christensen
Medlem af styregruppe havn. Ansvarlig for ramslag og uddybning, vedligeholdelse af ramslag samt anvisning af arbejde
Tlf.: 93935152

Viggo Hedegaard
Medlem af styregruppe havn, vedligeholdelse af moler og broer
Tlf.: 40190004

Lyers Jacob Conradi
Medlem af styregruppe havn, havnecykler legeplads og ansvar for grønne områder
Tlf.: 50416755

Helene Madsen
Medlem af styregruppe klub og styregruppe sport. Arrangementer, referent og ansvarlig for rengøring i klubhus
Tlf.: 22770604

Økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi

Status på tilgang og afgang af nye medlemmer

Der har været tilgang af 2 medlemmer og afgang af 2 medlemmer siden nytår.

Kommende arrangementer

Lørdag den 6. april kl 14.30: Standerhejsning
Lørdag den 4. maj kl 8.30 – 15: Fælles arbejdsdag

Næste møde

Afholdes den 23. april 2024

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *