Arbejdskort

Som bekendt påhviler der den enkelte pladslejer et ekstrakontingent på 3.000 kr som dog kan konverteres til 10 arbejdstimer. Derfor beder vi dig udfylde nedenstående arbejdskort.

Arbejdskortet bedes udfyldt og afleveret senest 31. december 2023.
Med henvisning til klubbens vedtægter betragtes for sen eller manglende aflevering, som om medlemmet ønsker at betale.

Af hensyn til klubbens forsikringsforhold beder vi dig nedenfor udfylde tro og love erklæring angående forsikring.
Undertegnede erklærer på tro og love, at min båd er ansvarsforsikret.
Indberettes til Dansk Sejlunion, grundet statistik.
Hvis forsikringsoplysninger er ændret siden sidste år: