Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 22. marts 2023

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig, Jan Vernersen, Viggo Hedegaard, Jan Glavind og Helene Madsen
Fraværende:
Ingen
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Generalforsamlingen den 4. marts foregik på en god måde, og tonen var god.
Bestyrelsen var godt tilfreds med resultatet og den brede opbakning, til både prislisten og vedtægtsændringerne.

Forslaget om afskaffelse af fuldmagter blev afvist. En del af de fremmødte ytrede ønske om, at hvis fuldmagter skal afskaffes, skal der være en anden mulighed for at kunne stemme, dette kunne fx være brevafstemning.

Under evt. blev der spurgt, om dagplejemødre og andre ”ikke-medlemmer” kan få mulighed for at få adgang til et toilet. Dette er nu etableret i tidsrummet kl. 09 til 17.

Strømafregning og indkøb af Tallykey blev vedtaget på generalforsamlingen. Som nævnt på generalforsamlingen vil klubben prøve at søge nogle midler via diverse fonde. Vi forventer, at strømafregning vil blive indført i slutningen af 2023 eller starten af 2024.

Vi har fået 27000 kr. fra Mariagerfjord Vedligeholdelsespulje, til nyt indgangs parti og ny dør til vaskerum.
Vi har modtaget nogle skatteregler vedrørende foreningers beskatning i forbindelse med opsætning af solceller og strøm til videre salg. Bestyrelsen arbejder videre på projektet, inden den endelige beslutning træffes. Anlægget må ikke være større end 25 kW. Vi er i gang med at indhente tilbud, når vi ved mere informeres det ud til medlemmerne.

Vi har modtaget tilladelse til salutering i forbindelse med standerhejsning.

Paw, Jan Glavind og Preben deltager i webinar ved FLID angående GDPR den 29. marts kl. 16.00

Preben og Paw deltager i HAUSA møde, som bliver afholdt af Høllet i Hobro Sejlklub den marts kl. 1900, HAUSA er Fjordordning i Mariager Fjord som kan læses om på hjemmesiden.

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.
Bestyrelsen henstiller til, at det ikke bør være nødvendigt, at skulle sende rykkere til cirka 10 % af medlemmerne, som ikke får betalt kontingent rettidigt. Vi opfordrer til at tilmelde betalingen til PBS.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har siden sidste møde været afgang af et medlem.

Ordensreglement og lokalt reglement for medlemmer

Vores dokument ”Medlemmers rettigheder” vil blive opdateret snarest. Ordensreglement for havnen er næsten udfærdiget, men skal indsendes til Trafikstyrelsen for godkendelse. Indtil da, er det gamle havnereglement gældende.
Vi er også i gang med at udarbejde et lokalt regulativ for medlemmer af Hadsund Sejlklub, hvor nogle af de punkter, der er i det gamle havnereglement, vil komme til at fremgå.

Kommende arrangementer

Lørdag den 8. april kl. 14.30 Standerhejsning

Lørdag den 22. april kl 08.30 Fælles arbejdsdag. Der serveres morgenkaffe og grilles pølser til middag. Denne arbejdsdag er vigtig for klubben. Det er en dag, hvor vi får gjort hovedrent både indvendigt og udvendigt. Vi opfordrer alle til at bidrage med nogle timer. Der kommer tilmeldingsseddel op i klubhuset inden påske.

Næste møde

Afholdes den 18. april 2023

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *