Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 18. april 2023

Deltagere:

Paw Kristensen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig, Jan Vernersen, Viggo Hedegaard, Jan Glavind og Helene Madsen

Fraværende: 

Helene Madsen

Referent:

Paw Kristensen


Bestyrelsen havde inviteret Peter Fisker, som både er medlem af Hadsund Sejlklub og sælger solcelleanlæg fra sit firma Klimaventi.

Peter havde et simulationsprogram med, som kunne lave tekniske beregninger ud fra klubbens forbrug time for time. 

Vi må ikke overstige 25 KW anlæg, da vi vil blive betragtet som el-leverandør og skal så beskattes af alle indtægter i vores klub. Der er plads til 18 KW anlæg på klubhuset, som kan producere ca. 25.000 Kwh timer om året. Den endelige pris og tilbud er ikke lavet endnu, men forventes at koste ca. 200.000 kr. inkl. moms, og der planlægges ikke på at indkøbe batteri til lagring af el. Peter oplyste med de priser, som er på batterier i dag, er det bedre at sælge den overskydende strøm til gæster, medlemmer og el-nettet.

For at komme videre skal vi have undersøgt tagkonstruktion på klubhus samt tagets beskaffenhed. Vi ved ikke, om et sådan projekt skal i høring først.

Hadsund Sejlklub budgetterer med, at projektet skal finansieres med 2/3 via fonde og 1/3 via egne midler. 

Troels Jensen var også inviteret til mødet. Troels, som er klubbens fundraiser, har forelagt bestyrelsen et udkast til ansøgninger samt ansøgningsstrategi til solceller samt Tallykey betalingsanlæg, som forventes opsat senest i foråret 2024. 

Endvidere har Troels udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for Hadsund Sejlklub, som skal indskrives i Hadsund Sejlklub visionsplan.

Efter endt møde med Troels Jensen og Peter Fisker besluttede bestyrelsen, at der arbejdes videre på overnævnte.

Nyt fra formanden

Der var foredrag den 29. marts med Torben Lund, som omhandlede at være taget til fange af Saddam Hussein. Desværre var der ikke mange, som var mødt op. Det var et spændende foredrag, men barsk.

Standerhejsning igen i år var der et godt fremmøde, ca. 70 medlemmer, som kom for at deltage i standerhejsning og høre salutering. Efterfølgende var der kaffe og othellokage fra bageren i Terndrup.

Baderummet er ved at være færdig, men forventes ikke taget i brug før nødvendigt.

Der er lagt skridsikre glasfiberlister på gangbro til den lange flydebro. Endvidere er der lagt hønsetråd på alle træbroerne for at øge sikkerheden, når træbroerne er våde.

Mastekran er blevet slebet og malet.

Vi havde et lille uheld med arbejdsstillas, som væltede i havnebassinet. Heldigvis kom ingen personer til skade.

Vi havde en ulykke på havnen for ca. 3 uger siden, hvor et medlem faldt ned fra arbejdsstillads i forbindelse med polering. Bestyrelsen opfordrer alle til at passe særligt på, når I arbejder på stillads eller stiger.

Der er blevet lagt fliser om ved flagstænger, som var sunket i forbindelse med, at vi gravede slanger ned til tømningsanlæg for et par år siden. Der er endvidere blevet lavet en anker i granitskærverne ved flagstængerne.

Hvis jeres klubstander eller flag for Dansk Sejlunion er gået i stykker, kan der fås nyt på havnekontoret.

Der er mulighed for at købe frihavnsmærker til 300 kr. på havnekontoret. Støt endelig projektet.

Sæt et krys i kalenderen den 19. august 2023, hvor den årlige sommerfest afholdes med telt, levende musik og god mad.

Der er bestilt ny dør til vaskerum som forventes isat i foråret. Til efteråret vil der blive bestilt nyt indgangsparti til klubhuset.

Status på økonomi

Vi har fået vores regnskab for 2022 returneret fra kommunen. De mangler nogle oplysninger på løn, varmeudgifter, el-udgifter for klubhuset. Oplysningerne skal bruges til at beregne lokale tilskud til vores klubarrangementer.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Medlemstallet er status quo, da der både er afgået og tilgået en ny bådejer.

Havnereglement og Medlemmers rettigheder

Opdateret havnereglement er indsendt til Trafikstyrelsen til godkendelse.

Medlemmers rettigheder er blevet opdateret og underskrevet og vil blive lagt op på hjemmesiden.

Kommende arrangementer

13. maj, Åben Hus, intro til opstart af sejlerskole

23. maj, formøde, fællespinsetur, der vil blive kaldt ind til et formøde, klubben arranger ikke turen men indkalder til formøde hvor medlemmer kan aftale en tur sammen i Pinsen.

25. maj, Kræmmermarked, fjordens klubber vil blive inviteret

Havn og projekter 

Klubben er ved at være klar til sejlsæsonen, hvor de fleste projekter er ved at være færdiggjort. 

Sport og ungdom

Der arbejdes forsat på at starte ungdomsafdeling op, men desværre er 2 af de 4 initiativtagere har meldt fra, da de har fået arbejde i udlandet.

Vi har to unge mennesker, som har været på instruktørkursus 1 ved Dansk Sejlunion.

Sportsudvalget har været samlet for planlægning af onsdagssejlads. Alle er velkomne til at komme med deres båd og mandskabshold.

Fjord Cup vil ikke blive afviklet med Hadsund Sejlklubs deltagelse.

Sport vil indkalde til søndagskapsejlads på fjorden for alle interesserede senere på året. Bagefter vil der være et socialt arrangement med mad på grillen.

Gule ærter-sejlads vil blive afviklet på en anderledes måde i år. Først sejlads og efterfølgende gule ærter.

Næste møde

Afholdes den 6. juni 2023

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *