Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hadsund Sejlklub lørdag den 4. marts 2023 kl. 13.00

Endelig dagsorden

(Klubben er vært ved et stykke med sild og en frikadelle kl. 12.00,
der kan tilkøbes en snaps og øl til en beskeden pris af 10 kr.)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Bilag 1.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Bilag 2.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år. Bilag 3.
 5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m. Bilag 4.
 6. Behandling af evt. indkomne forslag. Der er modtaget følgende forslag inden den 11. februar. 2023 kl. 13.00:
  • a. Indkommen forslag fra bestyrelsen: vedtægtsændringer Bilag 5.
  • b. Indkommen forslag fra bestyrelsen: Valg af æresmedlem, bestyrelsen foreslår Preben Grøn. Bilag 6.
  • c. Indkommen forslag fra Per Carlsen, opsætning af 10 nye el-stander, samt ombygning af 15 eksisterende el-stander, og samtidig indførsel af brugerbetaling af el. Bilag 7.
   Præsentation af forslaget på video.
  • d. Indkommen forslag fra bestyrelsen: kontingentforhøjelse. Bilag 8.
  • e. Der er indkommet et forslag for sent, forslag forkastet af bestyrelsen
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: Preben Grøn og Helene Madsen er på valg.
  Preben Grøn og Helene Madsen har tilkendegivet at de står til rådighed for genvalg.
  Valg af 1 medlem til bestyrelsen til erstatning for suppleant Jesper Qvist, kandidat Jan Glavind
 8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Qvist har tilkendegivet at han ikke ønsker genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, revisorer Jørgen Windfeldt Jensen, Thomas Birn står til rådighed for genvalg.
  Revisorsuppleant, Ole Nielsen står til rådighed for genvalg.
 10. Eventuelt.

Bilag 9: Fuldmagt til generalforsamling.

Hadsund den 23. feb. 2023.
Bestyrelsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *