Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 13. februar 2023

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig, Jesper Qvist, Viggo Hedegaard og Helene Madsen
Fraværende:
Jan Vernersen
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Vi har endelig fået våbentilladelse til salutkanonen, og vi er i gang med at ansøge om saluteringstilladelse ved standerhejsning og ved standerstrygning.

Der er kommet ny dørramme i spilhuset, da træ-lågen arbejdede i det fugtige vejr.

Der vil komme varme på i det nye baderum i uge 7. I slutningen af februar laves gulvet færdigt.

Der er en del medlemmer, der er blevet kontaktet angående arbejdsopgaver, som planlægges udført/afsluttet, inden sejlersæsonen starter.

Den første fredag i februar var der fredagscafe med boller og varm kakao, der var fremmødt ca. 40 medlemmer.

Filmaften med fælles spisning blev en succes, der var tilmeldt 38 til arrangementet. Der blev talt sammen på kryds og tværs, og efterfølgende set den gamle danske film ”Martha” fra 1967.

Der har været afholdt havnefogedmøde vedrørende planlægning af den kommende sæson. Vagtplanen for den kommende sæson er lavet. Traditionen tro var der biksemad og citronfromage.

I juni, juli og august måned vil havnekontoret være åbent formiddage kl. 09.00-10.00 og eftermiddage kl. 16.00-17.00.

På alle helligdage i foråret, vil havnekontoret være åbent om formiddagen kl. 09.00-10.00. Herefter vil havnefogeden kunne træffes på telefonen.

Der er opsat en container til plastaffald i affaldskuret. Det er det største tiltag, der bliver lavet foreløbigt med den nye affaldsplan. Der bliver ikke opsat en affaldscontainer til madspild, da det ikke vurderes, at vi kan håndtere og tage ansvar vores gæsters affaldshåndtering.

Vi har udpeget en cykelmekaniker, Jonas Holck, som vil servicere vores cykler i klubben.

Lågen til slæbestedet fungerer nu, men rettighederne er ikke udsendt endnu. De kunder, som køber sig til brug af slæbested, vil skulle betale 50 kr. for en isætning og 50 kr. for en optagning. Før betalte man 100 kr. for at kunne bruge slæbet samme dag.

Der vil, inden sæsonstart, blive etableret øl- og sodavandssalg fra køleskabet i køkkenet. Betaling kommer til at foregå på Mobilepay.

Hadsund Sejlklub tilmelder sig Frihavnsordningen, foreløbigt for èt år, hvorefter vi tager medlemskabet op til revision. Der vil blive opkrævet 300 kr, hvis man ønsker at købe et Frihavnsmærke.

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har været tilgang af 1 nyt medlem siden sidste møde.

Eventuelt

Der blev slutteligt drøftet indkomne forslag til den kommende generalforsamling den 4. marts 2023.

Næste møde

Afholdes den 14. marts 2023

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *