Foreløbig dagsorden til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling i Hadsund Sejlklub
lørdag den 4. marts 2023 kl. 1300

Foreløbig dagsorden

(Klubben er vært ved et stykke med sild og en frikadelle kl. 12.00, der kan tilkøbes en snaps og øl til en beskeden pris af 10 kr.)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.
 6. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest lørdag den 11. februar. 2023 kl. 13.00
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: Preben Grøn og Helene Madsen er på valg. Preben Grøn og Helene Madsen har tilkendegivet de står til rådighed for genvalg.
  Valg af 1 medlem til bestyrelsen for erstatning for suppleant Jesper Qvist, kandidat Jan Glavind
 8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Qvist har tilkendegivet at han ikke er til genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, revisorerne står til rådighed for genvalg. Jørgen Windfeldt Jensen, Thomas Birn står til rådighed for genvalg.
  Revisorsuppleant, Ole Nielsen står til rådighed for genvalg.
 10. Eventuelt.

Hadsund den 2. feb. 2023.
Bestyrelsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *