Endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub lørdag den 5. marts 2022 kl. 13.00

(Klubben er vært ved et stykke med sild og en frikadelle kl. 12.00, der kan tilkøbes en snaps og øl til en beskeden pris af 10 kr.)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Årsberetning: Bilag 1.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Bilag 2.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år. Bilag 3.
 5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m. Forslag til prisændring fra bestyrelsen jf. Bilag 4.
 6. Behandling af evt. indkomne forslag. Der er modtaget følgende forslag inden den 12. februar. 2022 kl. 13.00:
  a. Indkommen forslag fra bestyrelsen: Afstemning om der skal laves forbrugsafregning på bad for medlemmer.
  b. Indkommen forslag fra bestyrelsen: Afstemning om nøgledepositum overdrages til Hadsund Sejlklub. Bilag 5.
  c. Indkommen forslag fra John Andersen, vejledende afstemning om EL i Høllet. Bilag 6.
 1. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: Paw Kristensen og Bent Olesen er på valg.
  Paw Kristensen har tilkendegivet han står til rådighed for genvalg. Bent Olesen ønsker ikke at stille op.
  a. Bestyrelsen forslår Viggo Hedegaard.
 1. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Quist har tilkendegivet at han er til rådighed for genvalg.
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, revisorerne står til rådighed for genvalg.
  Jørgen Windfeldt Jensen, Thomas Birn står til rådighed for genvalg.
  Revisorsuppleant, Ole Nielsen står til rådighed for genvalg.
 1. Eventuelt

Hadsund den 25. feb. 2022.
Bestyrelsen.

Fuldmagt vedrørende generalforsamling i Hadsund Sejlklub.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *