Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 15. februar 2022

Deltagere:
Paw Kristensen, Jan Vernersen, Preben Grøn, Bent Olesen, Jens Jørgen Falsig, Dennis Hede og Helene Madsen
Fraværende:
Ingen
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden
Der er fuld gang i nedbrydningen af den gamle oliekaj. Vi venter på lavvande, derefter vil optagning af pælene starte.
Vi er nødt til at opfordre vores medlemmer til at være opmærksomme på, at det ikke er tilladt at have strøm på båden, når den er på land, og man ikke opholder sig i båden. Vi appellerer til god adfærd og efterlevelse af ordensreglementet.
Med de stigende el-priser er vi nødt til at have fokus på dårlige vaner, så husk at tage strømkablet ud, når du ikke er på havnen.
I perioden 01.02.21 til 01.02.22 har den samlede elregning været på 85.951 kr.
Vi er opmærksomme på, at gæstesejlere og autocampere tegner sig for en del af ovennævnte forbrug.

20172018201920202021
El-forbrug (kWh)18.14423.94326.29726.87629.815
El-faktura (kr)54.95148.71052.67258.23785.951
El-forbrug

Vi må konstatere, at med det stigende elforbrug gennem de sidste fem 5 år og med de nuværende priser på el, så kan det blive en stor del af klubbens driftsudgifter, hvis medlemmerne ikke gør en aktiv indsats for at reducere forbruget.

Vi står foran en del projekter, som skal afsluttes inden sejlsæsonen starter, derfor har vi også travlt, og vi håber alle medlemmer vil bidrage med det, som de kan – og har tid til at hjælpe, når de bliver kontaktet.

Der er 5 – 6 medlemmer som har benyttet sig af rabatordningen på dieselkøb i klubben.
Ordningen fortsætter.

Vi har haft kontakt til LOGOS angående vores tilgodehavende på dieselsalg, vi afventer svar fra forsikringen.

Sejlklubben har fået en pallegaffel til gummigeden.

Vi har konstateret, at logoet på vores standerflag ikke er korrekt. Det samme gør sig gældende for klubbens logo. Det ser ud til, at vi nu har fået styr på det, efter vi har taget flaglogoet fra de gamle æresbreve, hvor det ældste er fra 1954.
Det er lagt i arkiv i dropboks.

Status på økonomi
Klubben har stadig en god og sund økonomi.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer
Der har ikke været hverken tilgang eller afgang af medlemmer siden sidste møde.

Arrangementer
Hjertestarter kursus, 43 medlemmer tilmeldt, blev afholdt 19 feb. og 20 feb.

Foredrag om fysisk og elektronisk udstyr torsdag den 24. feb. 2022 kl. 19.00

Fredagscafe er ikke rigtigt kommet i gang i denne vinter, vi opfordrer medlemmerne til at bakke op som at mødes i klubben fredag eftermiddag kl. 15.30 til 17.00.

Generalforsamling lørdag den 5. marts kl. 13, vi starter med en sild og en frikadelle, som klubben er vært ved, der kan købes en øl og snaps for 10 kr.

Streaming fra Århus Universitet er startet op igen, vi havde første fremvisning tirsdag den 8. feb., der var 15 besøgende, både klubmedlemmer og borgere fra byen.

Projekter i sejlklubben
Der er udarbejdet en plan for vedligeholdelse af de grønne områder, og det grønne hold vil blive indkaldt til info møde.

Der er sat nye vinduer i klubhuset, der mangler udskiftning af vinduer på de to toiletrum ud mod parkeringspladsen samt udskiftning terrassedøren. Nye vindueskarme er også isat.

Der bliver lavet en ny kantsokkel i bunden af køkkenelementerne, og der bliver sat fliser på væggene over bordpladen i køkkenet.

Der er skrevet kontrakt på den nye flydebro, der leveres senest 1. maj 22.

Næste møde
Afholdes den 15. marts 2022 kl. 19

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *