Endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18.30, i Hadsund Kultur Centret, stor sal.

Hadsund Sejlklub

Corona restriktioner:
Alle som deltager i generalforsamling skal have et gyldigt Coronapas eller test på dagen. 
Der skal bruges mundbind når man ikke sidder ned.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Årsberetning, bilag 1 vedlagt
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Bilag 2 vedlagt
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
 5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m. Prisliste, bilag 3 vedlagt. Medlemmers rettigheder, bilag 4 vedlagt.
 6. Behandling af evt. indkomne forslag. 
  1. Indkommende forslag fra bestyrelsen, vedtægtsændring
  2. Ændring til vedtægter bilag 5 og bilag 6. vedlagt
  3. Indkommende forslag fra medlemmer, der er ikke modtaget noget 25. maj 2021.
 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:  2 medlemmer af bestyrelse Jens Jørgen Falsig, Jan Vernersen og har tilkendegivet at de er til rådighed for genvalg. John Nielsen afgår. Bestyrelsen forslår Dennis Hede
 8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Quist har tilkendegivet at han er til rådighed for genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, Jørgen Windfeldt Jensen, Thomas Birn står til rådighed for genvalg. Revisorsuppleant, Ole Nielsen står til rådighed for genvalg.
 10. Eventuelt. 

Hadsund den 6. Juni 2021.

Bestyrelsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *