Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 1. juni 2021

Deltagere:

Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olesen, John Nielsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Helene Madsen

Fraværende: 

Ingen

Referent:

Helene Madsen

______________________________________________________________________

Nyt fra formanden

 • Hadsund Folkeblad har besøgt os, de vil skrive en artikel om de nye flydebroer og om serviceplads og tømningsanlæg.
 • Klubhuset er blevet åbnet, jf. regler oplyst af Mariagerfjord Kommune, og det ser ud til at både medlemmer og gæster efterlever reglerne.
 • Tallyweb blev taget i brug den 16. april, og er blevet godt modtaget af de fleste gæster. Der er nogle, som lige skal hjælpes i gang, og de opdager bagefter, at det er nemt at bruge.
 • Tømningsanlægget er taget i brug, der mangler blot et skilt for Serviceplads – dette er bestilt. Der bliver to muligheder for autocampere for at tømme deres tank- enten 160 mm rør eller udslag. Udslaget vil blive aflåst om vinteren, mens røret vil være tilgængeligt hele året.
 • Båd-tømningsanlægget er også taget i brug. Hvor mange der har brugt det, kender vi ikke omfanget af endnu.
 • Vaskerummet er næsten færdigrenovereret. Der er ført en frostfri vandhane ud fra vaskerummet, planen er at lave et frostsikret skab, således det er muligt at få vand til afvaskning af bådene, når vandet er lukket i vintermånederne. Autocampere vil også kunne opfylde deres tankanlæg om vinteren.
 • Der er mulighed for at ansøge vedligeholdelsespuljen ved Mariagerfjord Kommune, ansøgningsfrist 1. sept. Der tænkes på nye vinduer i klubhuset ud mod parkeringspladsen, et eventuelt tilskud dækker 100 % på materialer, hvis klubben selv udfører arbejdet.
 • Bådstativet er ved at være færdigt, det skal blot godkendes, inden det bliver galvaniseret.
 • Der er købt en ny Weber grill Spirit 310 til sejlklubben – den har tre brændere og der er 10 års garanti. XL-byg har sponsoreret 1000 kr. til grillen.  
 • Husk generalforsamlingen i Kulturhuset tirsdag den 15. juni klokken 18.30.
  Der er ikke indkommet forslag.
  På grund af vedtægtsændringer varsles der ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. juni.

Fjordbilletten

Fjordbilletten bliver iværksat og er lagt på vores betalingsside. Der kommer nye plakater. I Kongsdal Havn og i Mariager Havn skal der betales for strøm.

Status på økonomi  

Vi har stadig en rigtig sund økonomi. 

Status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Siden nytår har der været en tilgang på 12 nye medlemmer med bådplads. 
Sejlklubben har 8 ledige bådpladser, i varierende størrelser, tilbage.
Vi fortsætter med at sælge ud af bådpladser.

Projekter i sejlklubben

 • Velkomstfolderen til nye medlemmer er færdiggjort.
 • Der indkøbes cirka 100 meter skinner til vores spor.
 • Der arbejdes videre med arrangementet søndag den 27. juni 2021 (”Åben båd”/besøg fra Ålestrup Knallertklub). Otto og Helene planlægger dagen nærmere. Vi hører meget gerne fra medlemmer, der vil tilbyde at være på havnen og fremvise deres båd denne søndag – kontakt Helene (tlf 22 77 06 04)
 • Omkring kapsejlads har det været en lidt træg start, men der kommer flere og flere deltagere.
 • Der igangsættes dræning af græsarealet vest for autocamperpladsen. Bestyrelsen gør sig nogle tanker om at definere et max antal besøgende autocampere ad gangen, og i den forbindelse en eventuel udvidelse af området. Det undersøges hvad prisen er for fjernelse af jord, påfyldning af stabilgrus og indkøb af flere el-standere.
 • Sommerfesten, der er programsat til den 21. august, vil også blive dagen, hvor vi holder indvielse af flydebroer, serviceplads og tømningsanlæg. Der arbejdes på at skaffe et par timers levende musik på havnen denne eftermiddag. Der bliver lavet nogle sponsortavler, som vil blive opsat ved flydebroer og tømningsanlæg.
 • Bestyrelsen har godkendt en ansøgning fra Jonas Holk, der gerne vil bo i sin båd. Dette er godkendt på betingelse af en månedlig ”husleje” og afregning af el (Jonas installerer en el-måler). Vedtægter omkring dette efterleves.
 • Der arbejdes videre med planer om en udskiftning af oliebroen.
 • Der arbejdes på en mængderabat-model til medlemmer, som køber større mængde dieselolie i Hadsund Sejlklub. Ved at samle sine kvitteringer, skal der udløses en rabat, når det samlede beløb overskrider et defineret maksimum. Bestyrelsen vil udarbejde en aftale snarest.

Næste møde

Tirsdag den 17. august 2021

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *