Foreløbig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18.30, i Hadsund Kultur Centret, stor sal.

Corona restriktioner:

Alle som deltager i generalforsamling skal have et gyldigt Coronapas eller test på dagen. 

Der skal bruges mundbind når man ikke sidder ned.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
  5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.
  6. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest tirsdag den 25. maj. 2021 kl. 18.30
  7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:  2 medlemmer af bestyrelse Jens Jørgen Falsig og Jan Vernersen har tilkendegivet at de er til rådighed for genvalg.
  8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Quist har tilkendegivet at han er til rådighed for genvalg.
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, revisorerne står til rådighed for genvalg.
  10. Eventuelt. 

Hadsund den 11. maj 2021.

Bestyrelsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *