Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 27. april 2021

Deltagere:
Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olesen, John Nielsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Helene Madsen
Fraværende:
Ingen
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Vi har afholdt standerhejsning d 10. april 2021 med stort fremmøde, der var kaffe og lagkager fra bageren i Terndrup.
Der var ligeledes stort fremmøde (ca 50 medlemmer) til den fælles arbejdsdag d 17. april 2021. Der blev arbejdet effektivt, klubhuset blev rengjort, og de sidste persienner blev monteret, terrassen blev rengjort, de grønne områder blev klargjort til foråret, så det er nemmere at vedligeholde. Havneområdet ved masteskuret og maskinhuset blev også gennemgået, og der blev kørt en del trailerfulde affald væk. Ramslag blev også taget op. Der blev lavet støbekasse ved Autocamper-pladsen. Der blev serveret rundstykker om morgenen, og pølser og brød til frokost. Vi må konstatere, at den fælles arbejdsdag, er et behov klubben har, for at få ryddet op og blive klar til sejlsæsonen.

Der er blevet arbejdet godt med at grave PE slange ned til tømningsanlægget, der er gravet 118 meter hen over græsplænen foran klubhuset og ud til tankanlægget, som efterfølgende skulle genetableres. Endvidere er servicepladsen blevet kloakeret, og der er lagt beton dæk Nu mangler vi kun at opsætte en beton støtte mur og tilslutte tømningsanlægget.

Havnefødderne afholdte møde den 12. maj 2021 med den årlige frokost og informations møde, styret af Keld Gammelgård

Vi planlægger, at afholde generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl 18.30 – i Kulturcentrets store sal (vi kender ikke corona restriktionerne på dette tidspunkt). Yderligere info udsendes senere.

Vi arbejder på at finde en ny rengøringsassistent til klubhuset, da vores nuværende ønsker at fratræde i nærmeste fremtid.

Fjordbilletten

Fjordbilletten forventes at være klar i midten af maj måned, Jens Nørgård har fået assistance fra Hobro Sejlklub og Mariager Sejlklub til administration af opgaven.

Status på økonomi

Vi har stadig en rigtig sund økonomi.

Status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Siden nytår har der været en tilgang på 10 nye medlemmer med bådplads.
Sejlklubben har nu 7 ledige bådpladser tilbage.

Projekter i sejlklubben

 • Vi er i gang med at udarbejde en velkomstfolderen til nye medlemmer, denne folder er næsten færdiggjort.
 • Der er indkøbt nyt køleskab til klubhuset. Der var efterhånden kun en hylde tilbage i det gamle køleskab, og prisen på nye hylder viste sig at værre dyrere end et helt nyt køleskab.
  I indeværende uge opsættes der loft i vaskerummet, efterfølgende monteres skabe, og der laves VVS-arbejde.
 • Der arbejdes videre med arrangementet søndag den 27. juni 2021 (”Åben båd”/besøg fra Ålestrup Knallertklub). Otto og Helene planlægger dagen nærmere.
 • John udarbejder en plan for vedligeholdelse af vores grønne områder, herunder anskaffelse af ny flis til bedene.
 • Omkring kapsejlads, er datoerne for afholdelse udsendt.
 • Ramslaget bliver slebet og malet.
 • Omkring Tallykey betalingssystemet, har vi fået den endelige godkendelse fra NETS, – der skal oprettes en betalingsudbyder, Quickpay.
 • Der er gjort nogle tankerne omkring kommende projekter i 2021/2022:
  • Ny flydebro ved tankanlægget.
  • Nye vedligeholdelsesfrie borde-/bænkesæt (søges via fonde)
  • Dræning af trekants-græsområdet ved autocamperne.
  • Renovering af betondækket ved fiskepladsen/ungdomsafdelingen.
  • Maling af jollekran.

Næste møde

Tirsdag den 1. juni 2021

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *