Nyhedsbrev, 17/5 2021

Hadsund Sejlklub

Kære medlemmer,

Sejlsæsonen er i gang!

I skrivende stund er der ikke mange både tilbage på land. Vi kan glæde os over, at der har været en stor tilgang af nye medlemmer det seneste år – ca. 25 nye medlemmer. Siden nytår har vi solgt 13 pladser. Derfor ønsker vi alle vores nye medlemmer velkommen i klubben. Vi håber, at I er blevet taget godt imod. Det er vigtigt at understrege, at vi er en klub og ikke en marina. Vi skal fortsat hjælpe hinanden, da dette styrker sammenholdet i klubben.

Vi har nogle enkelte udlejede bådpladser – og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi hellere vil sælge en bådplads.

Når vi lejer en plads ud til nye medlemmer, har vi også lavet det sådan, at hvis man lejer en plads, har lejeren forkøbsret til bådpladsen. Hvis ikke man ønsker at benytte sig af forkøbsretten, sælges den til anden side. På nuværende tidspunkt har vi kun 6 pladser tilbage. Dette betyder også, at landarealet vil blive fyldt op til efteråret. For at kunne imødekomme de større bådes pladsbehov, bliver vi nødt til at udvide det brede spor, men vi mangler skinner og skal have indkøbt flere.

Nyheder i sejlklubben

Det er sket meget over vinteren og foråret. Der kan nævnes ny flydebro, glasfiber redningsstiger, moderniseret havnekontor med nye møbler, nye lofter i baderum, andet komfur og nyt køleskab i klubhuset. Vaskerummet er også ved at blive moderniseret med nye lofter og elementer fra havnekontor, så det kommer til at fremstå mere præsentabelt til vores gæster. Et af vores store projekter, som er ved at være afsluttet, er tømningsanlæg og serviceplads for autocamper, som forventes at blive taget i brug snarest. Som bemærkning kræver det ikke noget at bruge tømningsanlægget, man skal blot trykke på start knappen.

Hjemmeside

Vi har fået ny hjemmeside, som er mere innovativ og har fået et mere moderne layout, specielt til gæster, som via et klik har de informationer de skal bruge, hvis i ser nogle mangler eller noget som kunne blive bedre er i velkommen til at sende en mail til .

Mastevogn

Det er indkøbt ny mastevogn, som ser ud til at fungere, men der har også været nogle medlemmer som har fået et rap over fingrene, når man skulle sætte støttebenet ned på mastevognen. Jeg må beklage for de medlemmer, som har fået en blå negle, men kan også oplyse, for at imødekomme sådan en skade ikke bør ske igen, er der blevet lavet et håndtag til at løfte op i låseanordning af støttebenet.

Multibådstativ

Bestyrelsen har også besluttet at indkøbe et multibådstativ til motor- og sejlbåde, så vi kan tilbyde gæster og egne medlemmer at komme på bedding på en tryg måde. Der vil være brugerbetaling for gæster og medlemmer for leje af bådstativet. På nuværende tidspunkt kender vi ikke leveringstidspunkt.

Kulgrill

Kulgrillen ved havnekontoret er i dårlig stand. Der er bestilt en ny. Endvidere er vores gasgrill i dårlig forfatning. Det kan oplyses, at vi arbejder på at anskaffe en Weber-gasgrill Q320, som er af bedre kvalitet.

Nyt betalingssystem

Den 10. maj blev vores nye betalingssystem Tallyweb startet op. Der er blevet sat betalingsskilte op ved autocamperpladsen, havnekontoret og ved flydebroerne. Systemet fungerer sådan, at vores gæster kan tilgå betalingssiden på to måder: enten via QR kode eller via link  www.tallyweb.dk/hadsund. Der kan betales med MobilePay og alle internationale betalingskort.

Der er også blevet opsat officielle betalingsskilte ved trafikhavnen. Dette gælder ved kanalen og restaurant DaVinci. Dette er gjort i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, da Hadsund Sejlklub må opkræve betaling for gæstesejlere i nævnte område. For autocampere gælder der nogle andre regler, da en autocamper uanset vægt er en personbil indrettet til beboelse og må som sådan parkere på alle parkeringspladser under overholdelse af de almindelige parkeringsregler, herunder at bilen som helhed skal kunne rummes indenfor evt. afgrænsninger af parkeringsbåse.

Generelle bemærkninger

Både og autocampere bliver større. Der kommer mere udstyr, som kræver mere strøm og giver havnen større udgifter til EL. Derfor har bestyrelsen fokus på el udgifter. Det kan dog oplyses, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget at hæfte sig ved.

Jf. vores ordensreglement må strøm i havnen ikke bruges til opvarmning, affugtning eller afkøling. Der må ikke være strøm tillsluttet båden, når man ikke er til stede. Bestyrelsen opfordrer til, at man er med til at have fokus på ens strømforbrug. Sluk alt unødvendigt udstyr.

Vi ønsker at kunne åbne klubhuset, når det er muligt, men på nuværende tidspunkt skal der føres adgangskontrol med gyldigt coronapas, og det har vi desværre ikke ressourcer til. Vi må følge de udstukne retningslinjer.

Husk, at alle i Hadsund Sejlklub skal have klubstander på, som udleveres af havnefogeden, som også hjælper med at se hvilken båd som er tilhørende i Hadsund Sejlklub, når han går sin runde. Havnefogeden kan også være behjælpelig med en Dansk Sejlunion-stander. 

Til orientering til nye medlemmer, har vi en fjordordning i Mariagerfjord, som betyder, at man kan have maks. 3 gratis overnatninger i træk i hver havn i fjorden. Man skal dog betale for strøm i Kongsdal og Mariager.

I Høllet har Hadsund og Hobro Sejlklub en fælles bro, som kun må benyttes af de 2 klubber.

Vi oplever stadig, at medlemmer glemmer at afmærke deres overdækningsrør og bøjler. Alt hvad man bruger til sin båd eller bådstativ skal placeres i bådstativet eller i de opsatte rørstativ bag maskinhuset. Masteskuret er kun til opbevaring af master.

Hvis man har et bådstativ til salg skal der sættes til salg-skilt på med pris og tlf. nr. Der er gode muligheder for at få solgt sit stativ i øjeblikket med tilgangen af nye medlemmer.

Vores rengøringsassistent Joan Christensen har desværre været nødt til at stoppe med at gøre rent i Hadsund Sejlklub, da hendes mand er syg. Vi har i stedet ansat to unge piger fra Hadsund Roklub: Lea Lübeck og Laetitia Panero – Bommer.

Onsdagssejlads er startet op, og program er lagt på hjemmesiden.

Vi opfordrer alle vores medlemmer til at bruge parkeringspladsen – og ikke arealet, hvor bådene står på landarealet. Der er været nogle episoder i forbindelse med flytning af både og stativer, som både vanskeliggør arbejdet og med risiko for skader på bilerne.

Til slut vil bestyrelsen sige tak til alle medlemmer, som har gjort det muligt at få gennemført alle de projekter i klubben samt den opbakning, der var til standerhejsning og aktivitetsdag.

Bestyrelsen Hadsund Sejlklub

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *