Regler for anvendelse af overskud fra J70 projektet

Efter salget af J70 vil de overskydende midler kunne anvendes til aktiviteter i Hadsund Sejlklub.

Midlerne kan alene bruges til aktiviteter og materiel, der ligger ud over klubbens almindelige drift., og som vil være til gave for sejlsport og ungdom i klubben.

Alle passive, aktive og ungdomsmedlemmer kan søge støtte.

Der kan eksempelvis søges støtte til:

  • Startpenge til stævner.
  • Rejser i forbindelse med stævner/træf.
  • Afholdelse af stævner.
  • Afholdelse af træf.
  • Anskaffelse af materiel i forbindelse med ny aktivitet.

Der kan søges til både sejl- og motorbådsaktiviteter, eks. motor- og sejlbådstræf, for at styrke det sociale sammenhold på tværs af sejlklubber i Danmark.

Der er oprettet en speciel konto til formålet.

Beløbet for salg af J/70 samt poster for udbetaling af støtte skal opstilles som en separat post på det årlige regnskab.

Ansøgninger behandles af bestyrelsen.

Ansøgning sendes pr. mail til

Alle ansøgninger behandles inden 14 dage efter modtagelse. Dette gælder dog ikke juli måned.

Behandling af ansøgning kan ske via mail eller brev. Endelig afgørelse skal bekræftes via mail fra bestyrelsen

Ved uenighed under behandling af en ansøgning afgøres dette ved simpelt flertal.

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre i det ansøgte beløb, hvis man finder et andet beløb mere rimeligt.

I tilfælde af afslag, kan dette ikke ankes / klages over.

Hadsund Sejlklub Bestyrelse 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *