Referat af bestyrelsesmøde 16/2 2021

Deltagere:

Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olesen, John Nielsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Helene Madsen

Fraværende: 

Ingen

Referent:

Helene Madsen

Nyt fra formanden

 • Flyderbroerne er kommet på plads uden de store udfordringer, overdragelsen fandt sted om fredagen med bemærkning om, at hammerhovedet på ”Jette Lys” faldt ned, og slog en skal af broen, samt lavede et stort mærke i fenderlisten på broen. Sejlklubben har ikke haft ekstra udgifter i denne forbindelse. Der er tilbageholdt 50.000,- kr. fra SF Pontona
 • Flytningen af de gamle flydebroer forløb planmæssigt, undtaget den sidste bro som revnede i tredje kammer, og derfor ikke kunne flyttes, før den var blevet delt.
  Der blev skåret et 3 meter langt kammer væk i flydebroen. Der blev transporteret 21 meter flydebro til Thyborøn mandag den 8. feb 21, og det gik godt. Hadsund Sejlklub har endvidere fået 6 meter af den gamle flydebro leveret. Den skal anvendes til ”arbejdsflydebro” og står ved maskinhallen. Der arbejdes på at få lavet en beddingsvogn, hvor flydebroen fast kan stå, når den ikke anvendes. Der er lavet en aftale med et medlem som har en vogn som klubben køber, anslået færdig pris 6000 kr. Klubben har ikke haft nogle udgifter forbundet med afskaffelse af de gamle flydebroer.
 • El-standerne er ankommet, pris 70.408,- kr, og vil blive monteret i februar/marts, når vejret tillader det.
 • Forsikringsværdien af de nye flydebroer er blevet opskrevet til 1.6 mio ex moms. Ansvarsforsikring på optimistjollerne er afmeldt.
 • Vi har været i dialog med Hadsund Roklub omkring jordarealet bag masteskuret. Arealet udgør 1000m2. Hadsund Roklub ønsker ikke at afgive arealet, men har samtidig heller ingen planer for anvendelse af arealet de næste 10-15 år, og tilbyder derfor Hadsund Sejlklub at leje arealet for en 10 års periode, hvilket vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.
 • Der er nu opsat nyt loft i baderummet, vi mangler at opsætte hydrostater og lys, og væggene vil blive malet i foråret.
 • Der er doneret kontormøbler og konferencebord, skrivebord og div reoler fra et donationsnetværk, mod at vi selv betaler fragten (ca 1500-2500 kr + moms)
  Derfor har havnekontoret været tømt og er blevet malet, inden de nye møbler kom på plads. De køkkenelementer, der var opsat i enden af havnekontoret, er taget ned, og vil senere blive anvendt i vaskerummet.
 • Jesper Quist fik slået sine briller af i forbindelse med arbejde i klubben. Dette er anmeldt som en arbejdsskade, hvis der skulle opstår mèn efter talje-kæden ramte ham i ansigt og slog brillerne af. Jesper har fået erstatning for nye briller.
 • Der arbejdes på at lave en velkomstfolder til nye medlemmer, med en kort beskrivelse af klubben og orientering om en tilknyttet mentor
 • Vi afventer regeringens eventuelle ophævelse af corona-restriktionerne, men planlægger at kunne indkalde til generalforsamling den 6. marts kl. 13 i Rotunden på Hadsund Skole. Der er plads til 65 personer med de gældende restriktioner. Vi kan komme i den situation, at det bliver nødvendigt med tilmelding til generalforsamlingen. Dette vil blive tilkendegivet i den endelige mødeindkaldelse. Vi forventer, at vide mere om dette, sidst i februar.

Status på økonomi  

Vi har stadig en rigtig sund økonomi, dog er der 7 medlemmer med bådplads, der endnu ikke har betalt deres kontingent. Regnskabet er næsten færdigt og afventer revisorens godkendelse.

Status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har siden sidst ikke været hverken til- eller afgang af medlemmer.

Tinglysning af vandledning

Hadsund Vandværk har en tinglysning af vandledning fra 1997 på Sejlklubbens matrikel. I forbindelse med flytning af vandledningen i sommeren 2020, skal der laves en ny tinglysning. Hadsund Vandværk afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysningen. Dette har bestyrelse givet grønt lys for.

Mails

For at kunne bevare historik i mails, når en formand/næstformand/kasserer eksempelvis udtræder af bestyrelsen, har vi oprettet en Gmail til ovennævnte.

Projekter i sejlklubben

 • Der vil blive indkøbt persienner til vinduerne i klubhuset.
 • Der er lavet en plan for pæleholdet, vejret afgør, hvornår arbejdet kan påbegyndes.
 • Omkring udslag og tømningsanlæg har vi fået tilslutningstilladelse. Plan & Byg har tilkendegivet, at det ikke kræver nogen form for byggetilladelse. Den anslåede pris er er 147.000 kr ex moms.
 • Der er indhentet tilbud på en ny mastevogn med støtteben og kraftige hjul. Pris ca 4500 kr ex moms.
 • Der vil blive udsendt en samlet bestillingsliste på beslag til stiger – pris 190,- kr + moms.
  Medlemmerne må ikke montere eller bore noget fast i de nye flydebroer.
 • Dokumentet ”Regler for anvendelse af overskud fra J 70 projektet” vil komme på vores hjemmeside 1. marts, hvorfra der kan ansøges. Hovedsponsoren er underrettet og har ingen indsigelser.

Eventuelt

Vær opmærksom på, at nogle medlemmer oplever problemer med, at mails fra Sejlklubben ender i spam-bakken, så tjek evt jeres spamfilter.

Næste møde

Tirsdag den 16. marts 2021

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *