Foreløbig dagsorden

Foreløbig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub

lørdag den 6. marts 2021 kl. 13.00, afholdes på Hadsund Skole i Rotunde
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.
  6. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest lørdag den 13. februar 2021 kl. 13.00
  7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: 2 medlemmer af bestyrelse Jens Jørgen Falsig og Jan Vernersen har tilkendegivet at de er til rådighed for genvalg.
  8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Quist har tilkendegivet at han er til rådighed for genvalg.
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, revisorerne står til rådighed for genvalg.
  10. Eventuelt.

Hadsund den 2. februar 2020.

Bestyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *