Generalforsamling 2021

Bemærk: Generalforsamling udskudt indtil corona restriktioner giver mulighed!

Endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub lørdag den 6. marts 2021 kl. 13.00, afholdes på Hadsund Skole i Rotunde

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  • Årsberetning bilag 1. vedlagt
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Bilag 2. vedlagt
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
 5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.
  • Prisliste bilag 3. vedlagt
  • Medlemmers rettigheder bilag 4. vedlagt
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
  1. Indkommende forslag fra bestyrelsen, vedtægtsændring
  2. Ændring til vedtægter bilag 5 og 6. vedlagt
  3. Indkommende forslag fra medlemmer, der er ikke modtaget noget 13. feb.
 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:  2 medlemmer af bestyrelse Jens Jørgen Falsig, Jan Vernersen og har tilkendegivet at de er til rådighed for genvalg. John Nielsen afgår.
  • Bestyrelsen forslår Dennis Hede
 8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Quist har tilkendegivet at han er til rådighed for genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, Jørgen Windfeldt Jensen, Thomas Birn står til rådighed for genvalg.
  Revisorsuppleant, Ole Nielsen står til rådighed for genvalg.
 10. Eventuelt. 

Hadsund den 25. februar 2020.

Bestyrelsen.

Bilag:

 1. Årsberetning
 2. Regnskab
 3. Forslag til prisliste
 4. Forslag til medlemmers rettigheder
 5. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Forslag til vedtægtsændringer (skema)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *