Foreløbig dagsorden til generalforsamling

Foreløbig dagsorden til den ordinære generalforsamling i Hadsund Sejlklub

Lørdag den 7. marts 2020 klokken 13.00 i klubhuset.

(I lighed med tidligere serveres der et stykke med sild m.m. fra kl. 12.00 til en beskeden pris af kr. 30.kr.)

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af prisliste, incl. kontingent, leje, afgifter m.m.
  6. Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest den 15. februar 2020 kl. 13.00
  7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: 2 medlemmer af bestyrelse har tilkendegivet at de er til rådighed for genvalg.
  8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen.
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. Eventuelt.

Hadsund den 23. januar 2020.

Bestyrelsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *