Forslag til vedtægtsændring

Forslag til vedtægtsændring

 

 

Forslag til vedtægtsændringer

 

 

§ 2.2:

 

Hver styregruppe består af 5 navngivne (offentliggjorte) medlemmer UDGÅR er overflødig

 

§ 3.3….Der kan udpeges andre poster UDGÅR er sprogligt noget vrøvl

 

§ 3.4…………….og suppleres gerne med flere medlemmer UDGÅR er overflødigt

 

$ 6.1: …. Prislisten offentliggøres på havnekontoret og hjemmesiden.

 

$ 6.2: …. Den resterende 1/3 betales når der efter anciennitet og ledig pladsstørrelse, tilbydes indrykning til inderhavn. Ved anciennitet forstås, den periode medlemmet uden ophør har haft bådplads i havnen. Ved opsigelse af bådplads nulstilles ancienniteten til indvendig bådplads….

…Tilbagebetaling sker efter tur. Når en plads i havnen genudlejes, tilbagebetales det medlem der står først på listen. Listen administreres af bestyrelsen.

 

$ 7.3: … dog således at hvis et medlem med indvendig plads ikke har benyttet sin plads i mere end ét år, kan vedkommende tidligst få en indvendig plads igen når der bliver en til båden passende plads ledig….

 

§ 8.4 punkt 7 man vælges i to år ændres til man vælges for 2 år

 

$ 9.1: Til udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til bestyrelsen inden 1. januar med virkning fra 1.april, eller inden 1. juli med virkning fra 1. oktober. Kontingent samt evt.bådplads- eller vinterleje skal dog fortsat betales, indtil medlemmet har fjernet sine ejendele/båd fra området.

 

§ 9.2 ….. Hvis det ønskes, har ekskluderede ret til at få efterprøvet denne beslutning optaget som et ordinært punkt på førstkommende generalforsamling – fristen herfor er tre uger før generalforsamlingen, hvorefter det er generalforsamlingen der træffer endelig beslutning.

 

$ 9.3: Efter forslag fra mindst 10 medlemmer kan forslag til eksklusion optages som et særskilt punkt på dagsordenen til en generalforsamling, og kan vedtages ved almindeligt flertal. Medlemmet som foreslås ekskluderet har krav på meddelelse herom (almindeligt brev) senest 3 dage før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *