Bestyrelsesmøde 29. oktober

Dagsorden:

1. Ungdomsafdelingen

2. Godkendelse af referat

3. Orientering fra formanden

4. Internettet på havnen

5. Plan for vintersporene

6. Areal ved masteskur

7. Status for regnskabet

 

 

 

Fraværende: Henrik Larsen.

Under punkt 1. deltog Flemming Birk

 

Referat:

1. Ungdomsafdelingen

Bestyrelsen havde bedt Flemming Birk om at deltage under første punkt på dagsordenen på baggrund af hans erklærede utilfredshed med klubbens/bestyrelsens opbakning til ungdomsafdelingen.

Bestyrelsen gentog, hvad den tidligere havde meddelt, at man gerne vil støtte op om ungdomsafdelingen, det var blandt andet blevet meddelt på det årlige koordinationsmøde i januar 2013, men når bestyrelsen ikke havde kendskab til ønsker eller krav fra ungdomsafdelingen kunne den af gode grunde ikke handle.

Flemming følte at bestyrelsen skulle være mere pro-aktiv i forhold til ungdomsafdelingen, og han følte at han var en en-mandshær der skulle klare alle opgaver. Blandt andet manglede han opbakning i forbindelse med sponsorarbejdet, hvor der var tre medlemmer/virksomheder der ville sponsere ungdomsafdelingen.

Formand og næstformand måtte beklage, men de havde intet kendskab til at der var interesserede sponsorer. Hvis de skulle reagere skulle de have kendskab til sagen.

Flemming erkendte at ungdomsafdelingen altid fik det udstyr de havde behov for, men der manglede nogle trænere, så han ikke hang på alt arbejdet.

Det var bestyrelsen meget lydhør overfor, men bad Flemming om at komme med forslag til personer der kan og vil hjælpe i ungdomsafdelingen, så vil det indgå i prioriteringen til januar.

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

3. Orientering fra formanden

Formanden orienterede om nogle af de punkter han vil komme ind på i formandsberetningen.

4. Internettet på havnen

Brian havde undersøgt mulighederne for at skabe god internetforbindelse på havnekontoret og området lige her omkring, og det var muligt.

Nu undersøges hvordan klubben bedst og billigst sikrer telefon og internetforbindelse til havnekontoret og havnefogederne.

5. Plan for vintersporene

Det blev besluttet at der inden efteråret 2014 vil blive lavet en plan for anvendelse af vintersporene, hvem der skal placeres på de brede spor, hvilke spor der er ”hurtige”, dvs med tidlig søsætning, og hvor man ikke må placere sin båd.

6. Areal ved masteskur

Leif havde et ønske om at få bragt orden omkring containeren og udvidet masteskuret.

Bestyrelsen kunne tilslutte at oprydningen omkring containeren blev iværksat, og at alt det ”ejerløse” gamle jern og gamle vogne bliver afhentet af en skrothandler.

Leif og Preben er ansvarlig for arbejdet.

Udvidelsen af masteskuret må afvente bestyrelsens budgetbehandling og prioritering, mens det er ok at bruge lidt penge i forbindelse med oprydningen.

7. Status for regnskabet

Formanden havde talt med kassereren og han havde oplyst at regnskabet var revideret, og det vil snarest blive udsendt.

 

For referatet Keld Gammelgaard

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *