Referat fra bestyrelsesmøde 7. oktober

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Orientering fra formanden
 3. Ungdomsafdelingen
 4. Internet på havnen
 5. Den justerede prisliste – vedhæftes
 6. Vinterbaderne
 7. Orientering fra Havsu
 8. Generalforsamlingen
 9. Eventuelt

 

 

Alle var til stede.

 1. 1. Godkendelse af referat

 

Referatet blev godkendt

 1. 2. Orientering fra formanden

 

Jens oplyste at Skat har kontaktet mindst en sejlklub for at kontrollere om der betales statsafgift af kaskoforsikringerne og om der er brugt sorte penge til at købe bådplads for.

3. Ungdomsafdelingen

Kenneth oplyste at han i samarbejde med Flemming Birk har udarbejdet en liste over de ønsker ungdomsafdelingen har til ressourcer mv.

Listen sendes rundt, og som tidligere oplyst er bestyrelsen meget lydhør overfor ressourceønsker. Ønskerne fra ungdomsafdelingen vil derfor blive taget med når den kommende sæson skal planlægges.

Jens og Keld kunne desuden oplyse at de havde været til møde i Havsu – fjordhavnenes samarbejdsudvalg. De øvrige klubber har ikke været i stand til at fastholde unge i klubberne, så der var glæde over at det var lykkedes i Hadsund, og udvalget besluttede at give 5000 kr. til ungdomsafdelingen i Hadsund.

Keld og Jens kontakter desuden Mariager sejlklub om muligheden for at købe en 405 jolle af dem.

4. Internet på havnen

Som nævnt i sidste referat betaler sejlklubben alt for meget til TDC for vores telefoner og internettet, og hertil kommer at internettet er så svagt at det ikke kan bruges af gæster.

Der er derfor to muligheder

1. Investere i nyt udstyr

2. Droppe internet på havnen

Umiddelbart er det naturligvis mest tiltalende at satse på punkt 1. problemet er bare at det bliver dyrt, både i investering og drift. Dels skal der investeres i flere sendere/modtagere for at dække havnen dels skal vi gemme en række oplysninger med internetbrugerne i et år på grund af de geniale regler om terrorbekæmpelse – det er vist også her man finder reglerne om at erhvervshavne skal være hegnet inde så terrorister ikke kan komme ind.

Bestyrelsen var ikke umiddelbart indstillet på denne løsning, og de fleste benytter i dag smartphones med dataadgang, derfor installeres nyt udstyr på havnekontoret, som muligvis vil kunne dække hele klubhuset. Det vil være en betydelig besparelse i forhold til i dag.

Efter en sæson eller to vil bestyrelsen så se på erfaringerne, om vi skal vælge den dyre løsning.

5. Den justerede prisliste

Listen blev gennemgået, der er kun små ændringer

6. Vinterbaderne

Der var tilsyneladende nogen usikkerhed omkring antallet af vinterbadere. Henrik sender derfor en liste til en af vinterbaderne. Bestyrelsen har ikke aktuelle planer om at lukke vinterbadningen. På den anden side skal der også være en vis økonomisk fornuft bag aktiviteten.

 

7. Orientering fra Havsu

Orienteringen var delvis sket under punkt 3. Desuden blev det på Havsu-mødet besluttet at det fremover er Hobro Sejlklub der står for julegaver til brofolket og fyr- og vagervæsenet på vegne af Havsu

 

8. Generalforsamlingen

Materialet til medlemmerne blev pakket til udsendelse.

Regnskabet blev gennemgået. Jens efterlyste bidrag til den mundtlige beretning.

9. Eventuelt

 

Preben oplyste at der var problemer med skinnerne ude i vandet. Bådene kan fint trækkes op, men der kan være problemer hvis man vil køre dem ud igen. Der ses på sagen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *