Referat af bestyrelsesmøde 17. september

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Orientering fra formanden

3. Generalforsamlingen

Vedtægtsændringer

Beretning

Prisliste

El-måler

Udsendelse af materiale

4. Aktivitetsliste

5. Økonomi

6. Foreningens telefoner

7. Indkøb af borerør

8. Eventuelt

 

Referat:

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

 

2. Orientering fra formanden

Formanden oplyste at han vil deltage i den årlige konference i FLID – Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

Formanden havde fået en henvendelse fra et medlem om muligheden for at nogle elever fra Hou Maritime Idrætsefterskole kunne deltage i gule ærter sejladsen, og overnatte i klubhuset.

Bestyrelsen var positiv overfor ønsket. Kenneth finder ud af om de selv medbringer båd eller skal benytte en af vores ynglinge.

 

3. Generalforsamlingen

Vedtægtsændringer

Blandt andet på baggrund af den diskussion der havde været på medlemsmødet om hvordan ancienniteten til ”indvendige” pladser skulle beregnes, justeres vedtægterne.

Beretning

Bidrag til formandens beretning blev diskuteret

Prisliste

Prislisten blev gennemgået. De generelle priser og kontingenter bibeholdes.

Der indføjes en lille rabatordning. Hvis man betaler for fire overnatninger får man den femte gratis.

Antallet af vinterbadere er dalende, og det blev besluttet, at det vil blive bragt op på generalforsamlingen næste år, om en evt. afvikling, hvis ikke tilgangen bliver tilfredsstillende.

El-måler

Det havde været diskuteret om foreningen skulle indføre el-målere for alle både, så man kan afregne efter forbrugt strøm.

Det blev imidlertid besluttet ikke at indføre el-målere dels på grund af prisen på el-målerne dels fandt et flertal at det var forkert at indføre særskilt betaling på en enkelt ydelse.

Udsendelse af materiale

Jens havde udarbejdet en tidsplan for udsendelse af materialet til generalforsamlingen. I henhold til den holder bestyrelsen næste møde 7. oktober kl. 19.00. (Henrik sørger for kopiering af materiale)

 

4. Aktivitetsliste

Keld havde udarbejdet en oversigt over forskellige møder og arrangementer de kommende måneder.

Oversigten blev tilrettet og udsendes snarest. Tidspunkterne er foreløbige.

5. Økonomi

Henrik gennemgik en status over klubbens økonomi, der er ganske fornuftig. Restancerne er nede på knap 10.000 kr., men de koncentrerer sig om ganske få.

6. Foreningens telefoner

På foranledning af at vores ”røde nødtelefon” havde voldt knuder gennemgik bestyrelsen økonomien i vores telefonforbindelser og internet. Internettet fungerer ikke tilfredsstillende og telefonerne er alt for dyre.

Det blev derfor besluttet at opsige abonnementerne på telefonerne, og alene benytte den indkøbte mobiltelefon, samtidig undersøges det om ikke vores internetabonnement kan erstattes af et mobilt netværk til en lavere pris og højere kvalitet.

Den røde nødtelefon er etableret af hensyn til vores Blå Flag, men den kan erstattes af en mobiltelefon uden sim-kort.

7. Indkøb af borerør

Det blev besluttet at indkøbe borerør fra Dansk Salt. Rørene kan dels benyttes som erstatning for træpælene, dels kan de evt. benyttes ved reparation af vestmolen.

8. Eventuelt

Leif oplyste at vi har 8 ledige pladser, men vi ved allerede nu at der kommer to nye medlemmer til foråret. Så det ser godt ud.

Vi kunne også alle sammen glæde os over at det går rigtigt godt med ungdomsafdelingen – så tillykke til de ansvarlige og de unge.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *