Medlemsmøde 10/5 2012

 

A-maleren mener vi skal være bedre til at rydde op efter os

A-maleren mener at vi skal være bedre til at rydde op efter os.

Referat fra medlemsmøde

 

Dagsorden:

1. Økonomisk status

2. Bestyrelsens strategioplæg

3. Information fra styregrupperne

4. Eventuelt

 

Ad. 1. Kassereren gav en status på økonomien. Desværre er vi lidt bagefter med indtægterne fordi der er 10 ledige pladser i havnen.

Der er 45 i restance – så her en opfordring til at betale, det hjælper også på klubbens økonomi. Der er dog kun en eller to kritiske sager.

Der er ryddet op blandt de gamle optimistjoller, og i havnen er en enkelt plads lejet ud for en sæson.

I løbet af 3 til 4 år skulle havnen igen være gældfri, hvis ikke der iværksættes større projekter.

 

Ad.2. Bestyrelsens strategioplæg

 

Langsigtede strategiske mål:

A:

Skabe et sammenhængende areal mod roklubben

Forbedre havnen og området. Da det må påregnes at bådene bliver større og større er der behov for en uddybning og evt. på et tidspunkt, en udvidelse. Det skal også på sigt vurderes om beddingssystemet er tidssvarende, og om der skal etableres en eller flere bådhaller samt små huse til opbevaring af eget bådudstyr mv.

Bade og toiletforhold skal opgraderes inden for en kortere årrække.

Mastekranen skal udskiftes, og monteres med elektrisk spil

Vestmolen og pontonbroen skal renoveres

Der skal formuleres et mål om at skabe fjordens bedste forhold for børn, og børnefamilier. Første skridt er etableringen af den ny legeplads.

Alternativt

B:

At der etableres en ny havn på det ubebyggede areal bag trafikhavnen, såfremt det er realiserbart ud fra såvel pladskrav som økonomi.

 

Kortsigtede mål:                                                            

Udgifterne til medlemmer med bådplads fastholdes

Etablering af en sejlerskole                                                                                     

Øget medlemstilgang, annoncer, PR, Folder om medlemsfordele, velkomstmappe, kontaktnumre i klubben           

Sponsorater, fondsstøtte og klubbens finansiering                     

Højne service omkring medlemmer og gæster, blandt andet automat til betaling af diesel, havnepenge mv.     

Samarbejde mellem ungdomsafdelingerne i fjordklubberne         

Tiltrække autocampere bl.a. via annoncering        

Reglement for havnebytte                                                  

Det undersøges hvad det koster at få fremstillet standard beddingsvogne og et par stykker kan evt. lejes ud                          

Hvordan er lejekontrakten med kommunen                                  

 

Ad. 3 Jens Nørgaard orienterede om de mange arrangementer i løbet af vinteren og det kommende til Anholt, og opfordrede samtidig medlemmerne til at komme med ideer til nye arrangementer . Samtidig glædede han sig over initiativet med salg af is i klubhuset.

Af forslag til arrangementer kan nævnes:

Medlemmernes egne ferieture

Kryddersnapse

Besøg på hurtigfærgerne

Nødudstyr

Motorlære

Skt. Petersborg

 

Leif Christensen orienterede om en lang række aktiviteter omkring havnen.

Blandt andet blev nævnt: Den gamle havn er blevet uddybet, der er monteret lanterner, den ny legeplads bliver opstillet 1. weekend i juni, broen i Høllet bliver repareret i efteråret.

Der er en del der bruger rigtigt mange timer med reparationer og forbedringer.

Morten Hindsholm orienterede om sportsaktiviteterne. Der er stort set samme antal både i onsdagssejladserne, men man kan godt bruge hjælp til dommerbåd.

Vi har igen fået nogle unge til at sejle optimistjolle. Hver tirsdag er der 5-8 der deltager, ligesom der har været arrangementer i løbet af vinteren

Eventuelt:

Mange af de følgende punkter blev nævnt i forbindelse med formandens redegørelse for bestyrelsens strategi, men da formandens pc har hjerteproblemer, bliver punkterne nævnt her under eventuelt.

Flydebroen trænger lige så meget til en reparation som vestmolen.

Masteskur og container pynter ikke i området over mod sejlklubben

Man skal huske at rydde op efter sig når masten er sat på, og holde orden ved containerne.

Pr. 1. juni skal alle både der ikke er sat i vandet, placeres på de øverste spor.

Der var kritik af at man nu skal betale 25 kr. pr. overnatning i de øvrige fjordhavne, bortset fra Kongsdal, hvor man betaler for sit strømforbrug.

Der er nogen der har beddingsvogne der er ved at falde fra hinanden på grund af rust. De enkelte er selv ansvarlige for , at beddingsvognen er forsvarlig.

 

For ref. kg

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *