Bestyrelsesmøde afholdt 11/4 2012

Bestyrelsesmøde den 11. april 2012.

Deltagere: Brian Gammelgaard, Henrik Larsen, Jens Nørgaard, Leif Christensen, Morten Hindsholm og Morten Knudsgaard,

Afbud fra: Keld Gammelgaard

Dagsorden

 1. Godkendelse af referater.
 2. Meddelelser fra formanden.
 3. Opfølgning på strategimødet.
 4. Planlægning af medlemsmødet den 10. maj.
 5. Beslutning vedr. ny deklaration for adgang til broen i Høllet.
 6. Økonomisk status og orientering om det nye opkrævningssystem. v/ Henrik.
 7. Rykker procedure for ikke betalte kontingenter. v/ Henrik.
 8. Beslutning om salg af nogle Optimist joller. v/ Henrik.
 9. Klubhus og rengøring. v/ Jens.
 10. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.

1. Godkendelse af referater.

Referat fra sidste møde blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.

Orientering om kontingentopkrævning fra Lystfartøjsmuseet, generalforsamling i FliD og Danske Tursejlere.

3. Opfølgning på strategimødet.

Resultat af strategimødet præsenteres på medlemsmøde den 10. maj.

4. Planlægning af medlemsmødet den 10. maj.

Dagsorden:

 1. Fremlæggelse af strategiplan
 2. Økonomisk status
 3. Kort information fra styregrupperne
 4. Eventuelt

5. Beslutning vedr. ny deklaration for adgang til broen i Høllet.

Der arbejdes videre med spørgsmålet, da der ikke er klarhed. Formand og næstformand kontakter Hobro sejlklub for nærmere afklaring.

6. Økonomisk status og orientering om det nye opkrævningssystem. v/ Henrik.

Overordnet følger vi budgettet.

Alle opfordres til at bruge betalingsservice, da det er billigere for klubben.

7. Rykker procedure for ikke betalte kontingenter. v/ Henrik.

Kassereren orienterede om status for restanter som følges nøje.

8. Beslutning om salg af nogle Optimist joller. v/ Henrik.

10 kasserede optimistjoller kan sælges/foræres væk af Styregruppe Sport.

9. Klubhus og rengøring. v/ Jens.

Rengøring udvides til i sæsonen at være to gange ugentlig heraf den ene gang i weekenden.

10. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.

Klubbens arkiv med gamle dokumenter sorteres, og de vigtigste scannes ind og arkiveres elektronisk.

12 kvinder er tilmeldt kursus i sejlads.

Der er stadig ledige pladser til arrangementet med marinehjemmeværnet.

Renovering af pontonbroen forventes udført i efteråret. Mere information følger.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med medlemsmødet 10. maj.

 

Referent: Morten Hindsholm.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *