Bestyrelsesmøde 27/9-2011

Referat

Møde nr.: 2011 – 5

Dato:. 27. september 2011

Tilstede: Morten Knudsgaard, Jørgen Windfeldt, Brian Gammelgaard, Morten Hindsholm, Henrik Larsen, Dolan Sund.

Afbud: Jørgen Munk

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat:

Godkendt

 

2. Meddelelser fra formanden.

Referat:

Flid fællesmøde – hvis nogen der er interesseret

Sejlunionen har inviteret til flere møder for efteråret.

Tursejleren har også inviteret til møde i oktober.


3. Planlægning af generalforsamling. – indkaldelse med dagsorden, arbejdskort, tidsplan.

Referat:

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes til medlemmerne sammen med dagsorden, beretning, arbejdskort og kalender for klubbens aktiviteter i 2012.

Alt udsendes senest den 14. Oktober 2011.

Morten H er ansvarlig for at få det på hjemmesiden og i avisen

Jørgen Windfeldt er ansvarlig for kuverter og klargørelse til post.

Morten Knudsgaard er ansvarlig for udsendelse

Brian laver opslag til opslagtavlen og sender mail rundt senest 26. Oktober

Jørgen Windfeldt og Dolan tjekker op med Jens Ole vedr. klubhus og frikadeller etc.

 

4. Formandsmøde i Fjordklubberne den 29. sep. Beslutning om Hadsund Sejlklubs holdning til ”Fjord ordningen” (referat rundsendt af Keld.)

Referat:

Morten Knudsgaard deltager sammen med Kjeld Gammelgaard

Følgende punkter er på dagsordenen.

Forslag om at alle skal betale 25kr i miljøafgift pr døgn, når vi besøger de andre havne i fjordordningen. HS bestyrelsens holdning er at så vidt det er muligt skal fjordordningen bevares, men vi er i mod at man skal betale nogen form for afgift. Det er alt eller intet.

Fortøjningsbøjer på fjorden skal evt. udlægges og hjemtages på andre tidspunkter end nu. Det er ok fra HS.

Forringede åbningstider på Hadsund broen – der er tanker om at man skal bede borgmesteren om hans hjælp – Brev relevante parter.

Spørgsmål om fortøjningsbøjerne er for alle sejlere på fjorden – også gæstesejlere. HS bestyrelsens holdning er at det er for alle.

 

5. Opfølgning på nye ordensregler og eksklusion besluttet på sidste møde.

Referat:

Der har været negative reaktioner fra flere af klubbens medlemmer på det nye tiltag mht. forhøje øl priserne samt rygeforbuddet på terrassen.

Vi ser tiden an og drøfter det med medlemmerne på den kommende generalforsamling i november måned.

Eksklusionen af en af klubbens medlemmer er sendt pr. anbefalet brev.

 

6. Styregruppe Klub: nyt tag på klubhuset.

Referat:

Opråb til medlemmerne om at der skal findes en eller to personer der kan påtage sig opgaven med udskiftning af taget på den vestlige del af klubhuset. (der regner ind i lokalet)

Brian spørger Flemming Andreasen og Jørgen Windfeldt spørger Kaj om hvem han mener der kan påtage sig opgaven.

 

7. Styregruppe havn

Referat: ingen bemærkninger

 

8. Styregruppe Sport

Referat: ingen bemærkninger

 

9. Diskussion om ny struktur for/i klubben. Oplæg ved Brian Gammelgaard.

Referat:

Punktet udsættes til næste styregruppemøde.

 

10. Eventuelt og næste møde.

Referat:

Waterfestival regnskabet er endnu ikke afsluttet men vi forventer at der bliver et overskud på ca. kr. 40.000,- til hver klub.

Overskuddet er især fremkommet vha sponsorer og Dragebåds aktiviterne. Ølsalget har på den anden side været noget mindre end tidligere år, hvilket sikkert skyldes det ret så kolde vejr.

Det har endnu engang været besværligt at rekruttere tilstrækkeligt med frivillige – det skal der rettes op på næste år.

Men alt i alt endnu et rigtigt godt arrangement.

Næste års Waterfestival bliver den 10. August 2012.

Klubbens hjemmeside er på grund af flere tekniske begrænsninger nu lagt over på anden ”host”.

Kassekreditten følger forventet størrelse på nuværende tidspunkt.

Næste møde: Generalforsamlingen den 12. november 2011 kl. 13.00 (12.00 formøde) – møde for den nye bestyrelse er dog Ikke aftalt endnu.

DSN/referent

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *