Dagsorden til generalforsamling

Dagsordenen til generalforsamlingen lørdag den 12/11 2011 er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Kommentarer til den skriftlige beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for 2011/2012 til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent, leje og afgifter m.v.
  Bestyrelsen foreslår uændrede satser.
 6. Behandling af evt. indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse, efter tur afgår:
  Jørgen Windfeldt, accepterer ikke genvalg
  Brian Gammelgaard, modtager genvalg
  Morten Hindsholm, modtager genvalg
 8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
 9. Valg af 3 medlemmer til hver styregruppe.
 10. Eventuelt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *