Regulering af indskud

Den nylige regulering af indskud har medført en del spørgsmål. Læs en uddybende forklaring her.

INDSKUD:

Indskud gamle regler (2002-2010):
Indskud afhænger af bådens størrelse (se prisliste). Medlemmer som opstartede pladsleje før år 2002 blev opkrævet anderledes, hvorfor disses tilbagebetaling er 80 % af indskud som var gældende i år 2001 (12.000 + evt. moms).
Indskud nye regler (vedtaget på generalforsamling 2010 / ekstraordinær generalforsamling 2011):
Indskud afhænger af bådens størrelse (se prisliste). Ved førstkommende kontingentopkrævning efter vedtagelse af disse vedtægter afregnes alle bådpladsindskud i henhold til gældende prisliste, således at det samlede betalte indskud svarer til pladslejers nuværende båds bredde
Eksempel:
Indskud betalt før 2002. Uanset det indbetalte beløb, er medlemmet registreret med 12.000kr ex. moms.
Medlemmets båd er i dag 3,5m bred og liggende indvendig i havnen. Betaling efter gældende sats vil være 4.000kr x 3,5 = 14.000kr ex. moms.
Differencen er således 14.000 – 12.000 = 2.000kr ex. moms.
Når et medlem senere skifter båd, skal dette meddeles til kasseren med henblik på justering af både indskud og bådpladsleje. Hvis medlemmet skifter til en mindre båd, tilbagebetales 80% af differencen, ligesom når bådpladsen opsiges.

BÅDPLADS:

Et par medlemmer har undret sig over teksten på opkrævningen:
“Kontingent for aktivt medlem med bådplads NEJ 1.150kr”
“NEJ” betyder ikke, at medlemmet ikke længere har en bådplads, men at der ikke er pålagt moms på kontingentet, se teksten over “NEJ” på opkrævningen.

BÅDPLADSLEJE:

Alle bliver nu opkrævet leje udelukkende efter bådens bredde. Bådpladslejen er steget en smule, men kontingentet er til gengæld nedsat, så den samlede ændring for det enkelte medlem vil være begrænset. Ændringen blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011.

PRISER:

Se eventuelt gældende priser på vores hjemmeside: http://hadsundsejlklub.dk/medlemskab
P.S. der afholdes medlemsmøde torsdag 16/6-2011 kl. 19:00.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *