Bestyrelsesmøde 3/5 2011

Referat – Bestyrelsemøde

Møde nr.: 2011 – 3

Dato: 3. maj 2011

Til stede: Morten Knudsgaard, Jørgen Windfeldt, Jørgen Munk, Morten Hindsholm, Henrik Larsen, Dolan Sund.

Afbud: Brian Gammelgaard

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat: Godkendt

 1. Meddelelser fra formanden.

Referat:

 • Danmarks vinterbader forening har tilbudt os at blive registreret på deres hjemmeside med link til vores egen. Morten H foretager det nødvendige.

 • Iværksættere fra Herning ønsker at overtage gamle brugte sejl til et iværksætterprojekt. Vi orienterer dem om, at klubben ikke har nogle brugbare sejl lige nu.

 • Orientering om Flid – referat fra deres generalforsamling. Der var ikke noget særligt af betydning for vores klub på deres dagsorden.

 • Tursejlerforeningen – generalforsamling – Vi har givet stemme fuldmagt til et medlem fra Struer Sejlklub.

 • HAVSU referat fremsendt af Keld til orientering. Husk at der er Fjordmøde den 29. september 2011

 • Broens åbningstider: Vi er blevet orienteret om at broens åbningstider er ændret til hver hele time i fremtiden. Morten K undersøger hvem og hvordan beslutningsprocessen er foregået. HAVSU har også haft dette på dagsordenen og hvis udvalget klager officielt gør vi fælles front.

 • Park- og vejforvaltningen fra kommunen ønsker at låne vores græsarealer som back-up parkering i forbindelse med Dronningens besøg. Vi synes det er en god ide. Morten K tager action.

 1. Planlægning af medlemsmødet. – fastsættelse af dato mm.

Referat:

 • Dato fastsat til torsdag den 16-6-2011 kl. 19.00 med flg dagsorden:

  • klubbens økonomiske status v/kassereren

  • styregrupperne orienterer om hvad der er sket indtil nu, samt hvad der skal ske resten af året.

  • Orientering om årets Waterfestival

  • Gennemgang af sammensætningen af vore kontingenter, samt den generalforsamlings godkendte procedure for opkrævning og justering af depositum

  • Eventuelt

4. Regulering af depositum

Referat:

 • Halvårsopkrævning er sendt ud med de nye deposita reguleringer. Enkelte har reageret og er overrasket over, at de skal indbetale en del mere i depositum. (beslutningen er foretaget over de tre sidste generalforsamlinger, så alle skulle være orienteret)

 1. Opfølgning på Dropbox og hjemmesiden.

Referat:

 • Politik om anvendelsen af Dropbox er under udarbejdelse.

 • Dropboxen bliver brugt flittigt særligt af Havn og Sport.

 • Hjemmesiden er stadig under udvikling. Der er lavet en knap til salg/bytte samt en e-mail tilmelding. En side til ungdom er også lavet, da der er kommet gang i ungdomsarbejdet igen.

 • Med hensyn til information gæstesejlere mangler der stadig noget tekst på siden – vi venter på bidrag fra medlemmerne.

 • Information om ledige havnepladser bliver jævnligt ajourført på siden.

 • Billeder af bestyrelsesmedlemmerne – bliver lagt på hjemmesiden.

6.       Information fra Styregrupperne

Referat:

Styregruppe Havn

 • På sigt vil den fremtidige leverance af diesel være biodiesel med deraf potentiel risiko for dieselpest. Havnefogeden skal huske, at der så længe det kan lade sig gøre skal der bestilles ufarvet entreprenørdiesel

 • Broens åbningstider undersøges af bestyrelsen (se pkt. under meddelelser fra formanden)

 • Betonbroen/flydebroen undersøges for fejl og vil bliver repareret på garanti af Bjarne Brath (uden beregning).

 • Minigolf banerne bliver nedlagt inden sejlersæsonen.

Styregruppe Sport:

 • Der er indkøbt to nye stel sejl til samlet kr. 15.000,- til vore to Ynglinge både

 • Bådene bliver omregistreret hos Sejlunionen så de optræder som klubbens ejendom.

 • Opstartsmøde i morgen aften den 4. maj, samt start af kapsejlads næste onsdag den 11. maj.

 • Der skal laves eftersyn af de to gummibådsmotorer – vi vil købe service hos eksterne reparatører.

Styregruppe Klub:

 • Sommerfesten er i år fastlagt til den 18. Juni. Der er lavet opslag og tilmeldingslister

 1. Waterfestival:

Referat:

 • Alt er på plads nu – økonomien er i balance inden festivalen starter.

 • Sidste års regnskab ligger stadig hos Henrik L til gennemsyn. Bundlinien viser ca. 120.000,- i overskud, hvilket betyder at vores andel bliver ca. kr. 40.000,-

 • Der er i år lavet aftale med tre hovedsponsorer – Spar Nord, Davinci og Trip Trap. Udover disse er der solgt mindre sponsorater for ca. kr. 90.000,-

 • Bemandingslister bliver udarbejdet inden sommerferien.

 

8. Eventuelt.

Referat:

 • Ønske om at der produceres 10 nye bukke til masterne – ala Ove Holm modellen

 • Næste bestyrelses møde den 29. August kl. 19.00

 

 

DSN/referent

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *