Prisliste for A medlemmer med bådplads 2018

Indskud ved tildeling af bådplads på udvendig
side af flydebroerne. 
Betales ved køb af bådplads – 80% retur ved opsigelse efter gensalg.
Betales pr. meter båd bredde. Oprundes til nærmeste 10 cm. Reguleres efter båd bredde.
 2667 kr + moms pr. meter båd bredde.
Indskud ved tildeling af bådplads i inderhavn. Betales ved køb af bådplads – 80% retur ved opsigelse efter gensalg.
Betales pr. meter båd bredde. Oprundes til nærmeste 10 cm. Reguleres efter båd bredde. 
4000 kr + moms
pr. meter båd bredde.
Medlemskontingent Betales hvert halve år.  
Pladsleje betales af alle bådpladsindehavere  Betales hvert halve år efter båd bredde i følgende intervaller oprundet til nærmeste 10 cm : 1150 kr.
0,00 – 2,00 meter : 700 kr. + moms.
2,01 – 2,25 meter : 780 kr. + moms.
2,26 – 2,50 meter : 860 kr. + moms.
2,51 – 2,75 meter : 940 kr. + moms
2,76 – 3,00 meter : 1020 kr. + moms
3,01 – 3,25 meter : 1100 kr. + moms
3,26 – 3,50 meter : 1180 kr. + moms
3,51 – 3,75 meter : 1260 kr. + moms
3,76 – 4,00 meter : 1340 kr. + moms
4,01 - 4,25 meter : 1420 kr. + moms
4,26 – 4,50 meter : 1500 kr. + moms
Arbejdstimer.

Bådpladsindehavere skal arbejde minimum 10 timer pr. år med diverse vedligeholdelse af
havn/faciliteter, en forpligtelse der kan konverteres til betaling af 2000 kr. pr. år.

 
Rettigheder. Må anvende alle sejlklubbens faciliteter.  

 

Prisliste for A medlemmer uden bådplads 2018

Medlemskontingent Betales hvert halve år 600 kr
Rettigheder Må anvende alle sejlklubbens faciliteter.  

 

Prisliste for B medlemmer og vinterbadere 2018

Medlemskontingent Betales hvert halve år. 250 kr
Rettigheder Må anvende klubhus og vinterbaderfaciliteterne.  

 

Prisliste ungdomsmedlemmer 2018

Medlemskontingent Betales hvert halve år – Max. 25 år 125 kr.
Leje af sejljolle. Sæsonleje 400 kr.
Rettigheder Ungdomsfaciliteter og klubhus efter aftale.  

 

Prisliste passive medlemmer 2018

Medlemskontingent Betales hvert halve år 75 kr.
Rettigheder Må anvende klubhuset. Ingen adgang til alt andet.  

 

Prisliste diverse 2018

Bådopbevaring på sejlklubbens landarealer. Der kræves A medlemskab og betales halvårligt :
1 November/30 April.
1 Maj / 31 Oktober. 
600 kr. + moms 
Leje af mastekran  Betales inden brug - pr. løft. 100 kr.
Leje af trailer rampe  Betales inden brug.  100 kr 
Leje af bådkran – Max 1800 kg.  Betales inden brug – 1 stk. udsætning og 1 stk. optagning.  150 kr. 
Leje af Bedding  Betales inden brug.
Må kun anvendes med hjælper der er godkendt af styregruppe havn. 
500 kr. til klub +
500 kr. til medhjælper. 
eje af spor på land efter optagning i bedding. Første døgn gratis derefter 100 kr. pr. døgn.  100 kr. 
Leje af Ramslag  Udlejes kun med besætning.
Afgift til Hadsund sejlklub pr. pæl der bankes i ( pæl er ikke inkluderet ).
Løn til besætning aftales. 
1000 kr. pr. døgn
200 kr.
???? 
Medlemsnøgle depositum.    200 kr. 
Leje af klubhus  Kun udenfor sejlersæsonen. Kun A medlemmer.  1500 kr. 
Tøjvask.  1 maskinfuld i vaskemaskine og tørretumbler.  40 kr. 

 

Langtidsleje af bådplads min. 3 måneder 

Båd under 30 fod. Betales forud.  750 kr. pr. måned 
Båd 30 - 40 fod.  Betales forud.  1000 kr. pr. måned. 
Båd over 40 fod.  Betales forud.  1250 kr. pr. måned 
Rettigheder  Må anvende klubhuset. Ingen adgang til alt andet.   

 

Gæstetakster 2018 :

  • Både med længde på 10 meter og derunder 130 kr. pr. døgn. Efter 4 døgn er 5 døgn gratis. Både med længde over 10 meter 150 kr. pr. døgn. Efter 4 døgn er 5 døgn gratis.
  • Autocampere 130 kr. pr. døgn. Efter 4 døgn er 5 døgn gratis.
  • Gæstetakster for medlemmer af Hobro sejlklub og Høllets bådelaug gratis.

 

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord