Prisliste for A medlemmer med bådplads 2019

Indskud ved tildeling af bådplads.  Betales ved køb af bådplads – 80% retur ved opsigelse efter gensalg.
Betales pr. meter bådbredde. Oprundes til nærmeste 10 cm. Reguleres efter bådbredde.
Priseksempel. Båd der er 3,5m bred: 5000 x 3,5 = 17.500 kr.
5000 kr pr. meter bådbredde.
Medlemskontingent Betales hvert halve år. 1000 kr.
Pladsleje betales af alle bådpladsindehavere  Betales hvert halve år efter bådbredde i følgende intervaller oprundet til nærmeste 10 cm :  
0,00 – 2,00 meter : 875 kr.
2,01 – 2,25 meter : 975 kr.
2,26 – 2,50 meter : 1.075 kr.
2,51 – 2,75 meter : 1.175 kr.
2,76 – 3,00 meter : 1.275 kr.
3,01 – 3,25 meter : 1.375 kr.
3,26 – 3,50 meter : 1.475 kr.
3,51 – 3,75 meter : 1.575 kr.
3,76 – 4,00 meter : 1.675 kr.
4,01 - 4,25 meter : 1.775 kr.
4,26 – 4,50 meter : 1.875 kr.
Arbejdstimer.

Bådpladsindehavere skal arbejde minimum 10 timer pr. år med diverse vedligeholdelse af havn/faciliteter, en forpligtelse der kan konverteres til betaling af 2000 kr. pr. år.

 
Rettigheder. Må anvende alle sejlklubbens faciliteter.  

 

Prisliste for A medlemmer uden bådplads 2019

Medlemskontingent Betales hvert halve år 600 kr
Rettigheder Må anvende alle sejlklubbens faciliteter.  

 

Prisliste for vinterbadere 2019

Medlemskontingent Betales hvert halve år. 350 kr
Rettigheder Må anvende klubhus og vinterbaderfaciliteterne.  

 

Prisliste for B medlemmer 2019

Medlemskontingent Betales hvert halve år. 250 kr
Rettigheder Må anvende klubhus.  

 

Prisliste ungdomsmedlemmer 2019

Medlemskontingent Betales hvert halve år – Max. 25 år 125 kr.
Leje af sejljolle. Sæsonleje 400 kr.
Rettigheder Ungdomsfaciliteter og klubhus efter aftale.  

 

Prisliste passive medlemmer 2019

Medlemskontingent Betales hvert halve år 75 kr.
Rettigheder Må anvende klubhuset. Ingen adgang til alt andet.  

 

Prisliste diverse 2019

Bådopbevaring på sejlklubbens landarealer. Der kræves A medlemskab og betales halvårligt :
1 November/30 April.
1 Maj / 31 Oktober. 
Bådpladsindehavere med flere både opkræves pr. båd.
875 kr.
Leje af mastekran  Betales inden brug - pr. løft. 100 kr.
Leje af trailer rampe  Betales inden brug.  100 kr.
Leje af bådkran – Max 1800 kg.  Betales inden brug – 1 stk. udsætning og 1 stk. optagning.  150 kr. 
Leje af Bedding  Betales inden brug.
Må kun anvendes med hjælper der er godkendt af styregruppe havn. 
1.200 kr. til klub +
500 kr. til medhjælper. 
Leje af spor på land efter optagning i bedding. Første 3 døgn gratis derefter 100 kr. pr. døgn.  100 kr. 
Medlemsnøgle depositum.    200 kr. 
Leje af klubhus  Kun udenfor sejlersæsonen. Kun A medlemmer.  1.500 kr. 
Tøjvask.  1 maskinfuld i vaskemaskine og tørretumbler.  40 kr. 

 

Langtidsleje af bådplads 2019

Båd under 30 fod. Betales forud.  750 kr. pr. måned 
Båd 30 - 40 fod.  Betales forud.  1000 kr. pr. måned. 
Båd over 40 fod.  Betales forud.  1250 kr. pr. måned 
Rettigheder  Må anvende klubhuset. Ingen adgang til alt andet.   

 

Gæstetakster 2019

  • Både med længde på 10 meter og derunder 130 kr. pr. døgn. Efter 4 døgn er 5. døgn gratis.
  • Både med længde over 10 meter 150 kr. pr. døgn. Efter 4 døgn er 5. døgn gratis.
  • Autocampere 150 kr. pr. døgn. Efter 4 døgn er 5. døgn gratis.
  • Gæstetakster for medlemmer af Hobro sejlklub og Høllets bådelaug gratis.
  • Gæstetakster for øvrige Mariager Fjord klubber 25,- kr. pr. døgn.

 

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord