Havn

Klubhuset

Aktive medlemmer kan (kun) leje klubhuset til private arrangementer i perioden fra standerstrygning til standerhejsning. Priser efter gælgende prisliste, og klubhuset skal afleveres i rengjort stand næste dags formiddag.

Bedding

Beddingen må som udgangspunkt kun benyttes af medlemmer.Hvis gæster ønsker at anvende bedding sker dette efter gældende prisliste.