Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 19. september 2023

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Jan Vernersen, Jan Glavind, Jens Jørgen Falsig, Viggo
Hedegaard og Helene Madsen
Fraværende:
Ingen
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Vi har haft møde med TallyKey om pris og levering på strømstander med måler til havnen samt en betalingsautomat til gæstesejlere og autocampere.

Vores standermast er blevet lakeret.

Der er snart FLID messe i Vingsted Centret. Det er 2 år siden vi sidst har deltaget i dette, i år deltager Jan Glavind, Jesper og Kaj.

Der er lavet en plan for reparation af bedding. Projektet starter umiddelbart efter den 22. okt. 2023, hvor det er sidste chance for at få båden op på denne side af jul. Hvis planen holder, vil beddingen være klar til at kunne bære belastning af bådene inden jul.

Pæleholdet vil også gå i gang med flytning af pæle i den store havn, – dette betyder vi mister en plads.

Som tidligere år skal vi have planlagt nogle aktiviteter for vinteren, og ønsker fra medlemmerne er meget velkomne.

Ungdomsafdelingen er godt i gang, der er 8-10 piger og drenge, som hygger sig på vandet i de nyanskaffede både, der blev doneret af Sparekassen Danmark.

De har to træningsgange tilbage i denne sæson. Hen over vinteren vil de få svømmeundervisning og lave kæntringsøvelser i svømmehallen.

Masteskuret må udelukkende benyttes til opbevaring af master – og ikke gummibåde eller andre ting, som med fordel kan placeres på pladsen bag ved maskinhallen.

Når bådene tages op i år, vil vi meget gerne have medlemmerne til at opmærke bådstativ og mast med navn og bådnavn. Der er gule mærker og strips tilgængelige i spilhuset.

Når man afmonter sin mast skal salingshorn og vantskruer/stålwirer afmonteres og tages med hjem eller lægges i sin båd. Der kan blive udfordringer med pladsen i masteskuret, hvis masten ikke er afmonteret for ovennævnte.

Det nye baderum vil i nærmeste fremtid blive lukket ned for vinteren, og vil blive genåbnet i en periode, når der skal klargøres til fremtidig betaling af bad for gæster i de gamle baderum.

Når dette sker, vil I modtage en mail herom.

Økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.

Status på tilgang og afgang af nye medlemmer

Der har ikke været hverken tilgang eller afgang af medlemmer siden sidste møde.

Havnekontoret

Havnekontoret har fungeret fornuftigt i denne sæson. Men QR-koder og iPhones har været en udfordring, da nogle gæster ikke har den rigtige opsætning på telefonen.

Kommende arrangementer

  • 3. oktober kl. 19: Medlemsmøde
  • 28. oktober kl. 14.30: Standerstrygning

Eventuelt

Vores nuværende kasserer, Jens J. Falsig, udtræder efter eget ønske af bestyrelsen ved næste generalforsamling i 2024.
Og vi opfordrer endnu engang: Hvis der, blandt medlemmerne, findes en person, der har lyst til at bestride kassererposten fra 2024, hører Jens/bestyrelsen meget gerne fra dig.
Der vil blive en naturlig overgangsperiode, med den støtte, der må være behov for.
Alternativet er, at vi bliver nødt til at købe os til regnskabsassistance.

Næste møde

Afholdes den 7. november 2023

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *