Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 24. august 2023

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Jan Vernersen, Viggo Hedegaard og Helene Madsen
Fraværende:
Jan Glavind og Jens Jørgen Falsig
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Vedtægterne er blevet godkendt af Mariagerfjord kultur- og fritidsudvalg.

Lejekontrakten med Mariagerfjord Kommune gælder indtil 1. januar 2027. Herefter er der 1 års skriftligt opsigelsesvarsel fra udlejers side, samt 6 måneders opsigelsesvarsel fra lejers side. Når tiden nærmer sig, skal lejekontrakten forsøges genforhandlet på
samme vilkår som i dag – 30 års lejemål.

Havnereglement ligger til godkendelse ved trafikstyrelsen og forventes at være godkendt inden for de næste par måneder, forudsat der ikke er nogle interesseorganisationer, som har indsigelser.

Vi har fået flyttet jordvolden og planeret arealet ud, som grænser op til Roklubben. Prisen for dette var 6000 inkl. moms. Arealet har vi fået lov til at bruge af Roklubben. Det påtænkes at blive anvendt til bådstativer, der er til salg, og til placering af stativer tilhørende de både, som ligger i vandet.

Vi har vi fået en 20 fods container af Roklubben. Hadsund Sejlklub betaler for flytningen af containeren.

Hadsund Sejlklub har, som mange andre havne, været ramt af dårligt sommervejr, hvilket også kan ses på antallet af gæster, der har besøgt sejlklubben gennem sommeren.

I 2022 havde vi besøg af 1254 autocampere og 479 gæstebåde.

I 2023 er tallene for samme periode 1070 autocamper, 210 gæstebåde og 270 frihavns både.

Vi har haft god tilgang af nye bådejere i 2023: Det er meget positivt, – udfordringen i øjeblikket er, at vi mangler vanddybde på ydersiden af flydebroen. Vi undersøger, om det er muligt at få skrabet sand ud, når vi få besøg af ”Vester Fjord”, som skal flytte flydebroen for SF Pontona.

Vi har opsat et køleskab med sodavand, øl og alm. vand. Mange benytter sig af muligheden for at købe fra køleskabet med MobilePay, og vi kan konstatere, at der næsten ikke er noget svind på salget fra køleskabet.

Det er ikke lykkes os at finde en afløser til vores rengøringsassistent Dorte, når hun skal afvikle ferie. Vi leder fortsat, og alternativet kan evt blive et rengøringsfirma, som er en forholdsvis dyr løsning.

Betalingsautomaten, som vi har haft til afprøvning hen over sommeren, har afhjulpet en del problemer, men der er stadig udfordringer. Vi er i dialog med Talleykey omkring ting, der ikke fungerer optimalt, bestyrelsen vil vurdere, om der er et behov for en
betalingsautomat med betalings monduel som i Mariager Sejlklub, – kender ikke prisen på nuværende tidspunkt.

Der er problemer med at få tilstrækkeligt med varmt vand, når badefaciliteterne benyttes. Preben Grøn har kontaktet Hadsund Fjernvarme, der erkender, at der er problemer med de gamle fjernvarmerør, som ikke har tilstrækkeligt stort flow. Naboer til
Hadsund Sejlklub har tilsvarende problemer.

Til klubhuset er der indkøbt en dobbelt-kaffemaskine med vandtilslutning. Den er væsentlig mere brugervenlig end dem, der er i køkkenet i dag. Forventes tilsluttet i efteråret.

Der har været en del rotter på havnen, og vi har igen fået hjælp fra rottefængeren fra Mariager Fjord Kommune. Der er opsat giftkasser på havnen, og aktiviteten hos rotterne ser ud til at være dalet.

Sommerfesten blev igen en god fest, hvor der var 63 fremmødte gæster med godt humør. Der var god mad, lavet af Karsten Tobiassen, der også er medlem af sejlklubben. ”FesterKester” leverede, som lovet, god dansemusik.

Bestyrelsen vurderer, at sådan et arrangement er en god investering for klubben, hvor nye og gamle medlemmer har mulighed for at mødes og blive rystet sammen.

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har siden sidste møde været tilgang af 3 medlemmer.
År til dato er det 8 nye medlemmer – og afgang fra 2.
Vi har 108 solgte bådpladser (105 i vandet og 3 på land)

Projekter i sejlklubben

Sport/ungdom: Malthe Blou fortæller, at sejlerskolen/ungdomsopstart går godt. Der bliver sejlet i hele august og september. Til vinter bliver der en månedlig træning i svømmehallen. Der er 8 børn, der deltager, men kun 2 af børnene er over 10 år, så de
resterende leger og har vandtilvænning.

Det grønne hold: Kører helt efter planen.

Planlægning af beddingens renovering er i fuld gang, og vi minder igen om, at beddingen vil være lukket fra den 22. oktober, så venligst få jeres både op inden da.

Der vil blive lavet større bådepladser, eftersom nogle af de små bådpladser vi har i dag ikke kan anvendes. Dette betyder også, at vi vil miste nogle bådpladser.

Bestyrelsen har overvejet projekter og opgaver, der skal laves inden sejlsæsonen start 2024, men mere om det senere.

Kommende arrangementer

  • 21. september
    Herretur
  • 3. oktober kl. 19
    Medlemsmøde

I år vælger vi at sætte julefrokosten ”på pause” og arbejder i stedet på et alternativ, f.eks. tilrigger-fest eller nytårstaffel.

Eventuelt

Vores nuværende kasserer, Jens J. Falsig, udtræder efter eget ønske af bestyrelsen ved næste generalforsamling i 2024.
Hvis der, blandt medlemmerne, findes en person, der har lyst til at bestride kassererposten fra 2024, hører Jens/bestyrelsen meget gerne fra dig. Der vil blive en naturlig overgangsperiode, med den støtte, der må være behov for.
Alternativet er, at vi bliver nødt til at købe os til regnskabsassistance.

Næste møde

Afholdes den 19. september 2023

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *