Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. december 2022

Deltagere:

Paw Kristensen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig, Jan Vernersen, Viggo Hedegaard, Jesper Qvist og Helene Madsen

Fraværende: 

Ingen

Referent:

Helene Madsen


Nyt fra formanden

Som alle nok har bemærket, er byggeriet af nyt baderum i fuld gang. Der er installeret vand og fjernvarme, kloakker er etableret, og der er isat døre og vinduer.

Der er trukket pæle op mellem den nye oliekaj og molen. Vi afventer stadigt, at SF Pontona vil rette broen op.

Der var været en del bådejere, som har været langsomme til at få deres båd på bedding. Det er ikke noget, som bestyrelsen vil blande sig i, men det er urimeligt, at de, der fx kører med gummigeden, står til rådighed langt ind i november/december. 
Medlemmerne opfordres til at være opsøgende og samarbejdende omkring isætning og optagning af både. Det skaber også gode relationer, når man hjælper hinanden.

Kalenderen på hjemmesiden er opdateret for 2023, enkelte datoer er ikke endeligt på plads. I januar måned vil der være et sejlerforedrag med Elo Jensen, i februar måned en filmaften med fælles spisning, og i marts streaming med West Wind Sailing og senere evt et foredrag.

Overnatninger opgjort pr 14. dec 2022 ser således ud:

  • 517 gæstebåde
  • 113 fra fjordordningen
  • 1563 autocampere

Der arbejdes på anskaffelse af en touchskærm, som skal opsættes udenfor havnekontoret. Den skal gøre Tallykey mere brugervenligt for dem, der har problemer med at anvende mobiltelefon, og derved kan undgå at skulle scanne en QR-kode.

Den 29. juni – 2. juli er der Nordisk Skudetræf, hvor der kommer cirka 50 skibe, fordelt i Hadsund, Mariager og Hobro.

Der var tilmeldt 23 til julefrokosten den 19. november. Det var en hyggelig dag, men det overvejes, om tidspunkt/dato skal ændres til næste år. Julefrokosten gav et lille underskud på 404 kr.

Kræftens Bekæmpelse og Fight for Livet har igen i år lånt vores klubhus til deres årlige møde, og vi har derved støttet to gode sager.

Der vil blive indkaldt til havnefogedmøde sidst i januar 2023. Vi mangler havnefogeder, så er nogen interesseret, så kontakt endelig formanden.

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har på årsbasis i 2022 været afgang fra 8 medlemmer og tilgang af 10 medlemmer.

Kommende arrangementer

6. januar kl 15.30 Fredagscafe med hjemmebagt kage

7. januar kl 11.00 Nytårskur

18. januar kl 19.00 Sejlerforedrag ved Elo Jensen

Projekter i sejlklubben

Beddingsforholdene (skinner o.l) skal renoveres i sommeren 2023

Næste møde

Afholdes den 17. januar 2023

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *