Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 8. november 2022

Deltagere:
Paw Kristensen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig, Jesper Qvist og Helene Madsen
Fraværende:
Jan Vernersen og Viggo Hedegaard
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

 • Velkommen til Jesper Qvist, som er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Dennis Hede.
 • Vi er godt i gang med nedbrydning af det gamle saunarum, og nu skal der graves ud og gøres klar til fjernvarme.
 • Tallykey adgang til slæbested er ved at være færdigmonteret, og forventes at blive taget i brug snarest.
 • Til den ekstraordinære generalforsamling var der et stort fremmøde på ca. 60 medlemmer og 20 fuldmagter. Tak til det store fremmøde.
 • Der var standerstrygning lørdag den 29. okt., og der var et fremmøde på ca. 50-60 medlemmer. Efter standerstrygningen blev der sædvanen tro hygget med kaffe og kage.
 • Det årlige medlemsmøde er afholdt, cirka 30 medlemmer deltog. Der var mange gode input til sociale arrangementer. Der blev også talt om diverse fremtidige projekter, men medlemmerne mente, at vi havde nok projekter i gang og skulle få dem afsluttet først.

Status på økonomi

Klubben har stadig en god og sund økonomi.
Vi har betalt elregning for sidste kvartal, den lød på 65.000,- kr
Pr. 1 november skiftede sejlklubben abonnement fra pulje-el til flex-el.

Hvad er status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har været afgang fra et medlem og tilgang af et medlem siden sidste møde.

Arrangementer

 1. november Julefrokost kl. 12.30

Projekter i sejlklubben

 • Der er indkøbt en storskærm til mødelokalet, som erstatning for den nuværende projektor.
 • Renovering af baderum J-70.
 • Ole Nielsen er ansvarlig for projektet, der omhandler nye tagrender. Prisen på cirka 20.000 kr bliver dækket af tilskud fra Mariager Fjords vedligeholdelsespulje.
 • Der skal udarbejdes et ordensreglement/lokale bestemmelser for bådejere. For de medlemmer, der bor i bådene, dispenserer bestyrelsen pt med hensyn til madlavning og lignende i klubhuset. Der arbejdes på et fremtidigt reglement vedr dette, og at der eksempelvis bliver sat krav om x antal års medlemskab i klubben, inden der kan ansøges om at bo permanent i båden.

Eventuelt

 • Der bliver rykket for våbentilladelse til kanonen.
 • Der udsendes en reminder til medlemmerne vedrørende dieselrabat.

Næste møde

Afholdes den 16. december 2022 kl. 17

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *