Referat af bestyrelsesmøde afholdt 17/8 2021

Hadsund Sejlklub

Deltagere: Paw Kristensen, Jan Vernersen, Bent Olsen, Preben Grøn, Jens Jørgen Falsig og Dennis Hede

Fraværende: Helene Madsen

Referent: Bent Juul Olsen


1. Nyt fra formanden.

Situation for havnefødder er måske kritisk og Keld Gammelgaard har ønsket at går af som koordinator. Bestyrelsen vil sige stor tak til Keld for det store arbejde der er blevet udført for at vi har et velfungerende havnekontor. Der vil blive indkaldt til havnefødder møde efter endt sejlsæson for evaluering af hvorledes havnekontoret skal kører fremad rettet. Der er muligvis fundet en afløser.

Der har været mange gæstesejler og autocamper status uge 31, 484 gæstesejler og 472 autocamper. Hertil kommer fjordordningen.

Klub beddingsvogn er blevet brugt godt, både af egne medlemmer, der har været nogle klubmedlemmer som finder det nemmer at betale 150 kr. i stedet for at skulle grave eget stativ ud.

Tømningsanlæg for både har vi ikke indtrykket af bliver brugt så meget, men derimod bliver autocamperservicepladsen brugt meget, og der er positive tilbagemeldinger fra vores gæster.

Kystdirektoratet skal ansøges om der er muligt at ligge flydebroer i stedet for træbroen.

Der er indhentet tilbud på ny flydebro til oliekajen pris kr. 478.640 excl. Moms

Der er blevet stjålet en motorbåd i havnen fredag aften den 13. aug.

2. Der er HAVSU / Fjord møde den 6. sept. I Hobro Fiskeri Havn.

Fjordbillet vil blive drøftet, skal den forsætte, og hvem vil tage ansvar for markedsføring

Evt. etablering af strøm i Høllet.

3. Klubbens økonomi ser sund ud, der er pt. Ingen på venteliste til indskud retur.

4. Der har været en tilgang af 18 nye medlemmer og afgang på 4 siden januar.

Klubben har nu 8 ledige bådpladser, i varierende størrelser tilbage.

5. Klubben holder sommerfest 21 august, som annonceret.

Reception og indvielse af flydebroer og tømningsanlæg til både og camper kl. 12

Herretur 23-26 september

Medlemsmøde 5 oktober. Kl. 19

Standerstrygning 30 oktober. Kl. 14,30

6. Der er planlagt kurser for Dueligheds og VHF bevis i efteråret, kurser kan ses LOF Hjemmeside eller på Hadsund Sejlklubs hjemmeside.

7. Der påbegyndes en reviderings af ordensreglementet ( Paw, Jens Jørgen og Dennis )

8. Betalingssystem Tallyweb fungerer, men vores bruger er lidt udfordret, vi arbejder på de udfordringer der er enten i form af en Touch skærm uden for havnekontoret, hvor der vil være direkte adgang til hjemmeside, eller den dyreste mulighed en betalingsautomat.

Betalings projekt Tallyweb vil blive evalueret her i efteråret sammen med havnefødderne når sejlsæson slutter.

9. Der har været problemer med at kunne reserver 3000 kr. til tankning ved diesel stander, dette var en software fejl. Nu er det muligt at reserver op til 5000 kr. på sit kort inden tankning. Til information er årsagen til man skal angive hvor meget man ønsker at tanke, at der er sikkerhed for pengene, man bliver kun trukket for det man tanker.

Der er blevet tanket 32 gange på diesel standerne a 1500 kr. som klubben ikke har modtaget penge for, NETS og vores indløser LOGOS har løst software problemet men arbejde på vi får vores tilgodehavende. Vi afventer.

10. Kommende projekter, nye bænke, Oliebro og pavilloner

Vi har modtaget tilbud på nye bænke i genbrugsplast:

 • 8 bænke med bord
 • 2 børnebænke
 • 4 bænke uden bord
 • 5 bænke til 8 personer

Tilbud 150.000,00 kr. inkl. moms

Pavilloner 3 stk. afventer tilbud forventet pris 35000 kr. excl. Moms pr. stk.

Pavilloner og bænke skal som minimum finaseres med 50 % fonds midler

11. Der arbejdes på andet låse system, der er rigtig mange nøgler ude, anslået 400 medlemsnøgler og der er kun 120 bådejere, plus dem som har adgang til slæbestedet der kan få nøgler. Vi har fået en pris på 25 system nøgler pris ca. 11000 kr. inkl. Moms.

Klubbens problem er vi ikke har nøgler til kommende medlemmer.

Ideer er en nøgleboks med kode på og hvor der er anbragt en nøgle i.

Arbejdsgruppe Paw og Dennis.

Det medlemmerne skal have adgang til er: Værktøjs container, spilhus og slæbested.

Der er kode på klubhus

12. Fonde ansøgning, Paw og Troelse går i gang med at lave ansøgninger til nye bænke , pavilloner og flydebro til olie kajen.

13. Dræning projekt af græsarealet vest for autocamperpladsen, arbejdsgruppe Peter Kristensen og Flemming Svendsen, forventet start i september

14. Indkøb af skinner til spor og iværksættes af projekt

 • Kaj, Ole Harder og Paw kører til Pederstrup ved Møldrup, for at købe skinner.
 • Der skal findes medlemmer, til at grave huller mm.

15. Isætnings dato på spor, skal respekteres, alle både på sporet skal være klar denne dato.

Der bliver sat nye datoer på alle spor, og derved kan tilgodese de fleste behov og optagning og isætning.

16. Projekter i sejlklubben

 1. Grønne områders vedligehold fungerer fint
 2. Klubhuset. Rengøring fungerer fint, dog skal der fortages små justeringer
 3. Sport, der er ikke mange både med i onsdagssejladsen, der planlægges møde i efteråret efter endt sejlsæson, om sejlerskole.
 4. Havn, der mangler en havnefoged i uge 35 (Preben)
 5. Nye vinduer ud mod parkering pladsen samt herre og dame bad. Vi afventer tilbud og vil ansøge vedligeholdelse puljen ved Mariagerfjord kommune om tilskud. ( Paw og Troels)

Eventuelt, bestyrelsen ønsker adgang til at rediger i hjemmeside kalender / selv upload div. Referater, vi er i dialog med webmaster.

Næste møde 21. september.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *